Po jari prichádza aj nová Severka

Číslo 1/2019, v roku, keď si pripomenieme 30 rokov vydávania nášho trampského občasníka, už putuje poštou k záujemcom.
Po úvodnom zamyslení Šupkáka a D’Adyho nasleduje rubrika Pesnička tulácka. V nej dominujú informácie o vydaní druhého dielu spevníka „Piesne od trampských ohňov – Región Turiec 2“. Je objemnejší ako prvý diel – autorský kamaráta Dolfa a obsahuje 44 piesní širokého spektra turčianskych autorov a interpretov. Jedným z nich je aj Guľa, ktorého pesničku „s príbehom“ Mihaela uverejňujeme aj s notovým záznamom.
Rubrika Po stopách tulákov začína spomienkou na nedávno zosnulého kamaráta Frňáka, ktorý bol ešte mesiac predtým krstným otcom vyššie spomínaného spevníka… Pokračujeme malou sondou do histórie trampingu v Spišskej Novej Vsi a prešovskej T.O. Tulene, ktoré spracovala Amazonka. Prehľad výročí trampských osád je v tomto čísle venovaný tým najstarším – medzivojnovým.
V správach z ciest sa tentokrát vydávame na (bežne nedostupné) morské pláne s kamarátom Dobrodruhom. Ten absolvoval dve námorné plavby Tall Ship Race na palube plachetníc a svoje zážitky sprostredkoval aj čitateľom Severky.
Napriek tomu, že Tip na vander orientujeme zväčša na územie Slovenska, jedným z Bačových cieľov bola tentokrát „veľryba“. A ešte aj vrch Vápeč. Nechajte sa prekvapiť…
Do rubrík Porta Bohemica a Keď nás navštívi múza vyberáme obvykle básničky a poviedky autorov zo súťaže Trapsavec. Nie je tomu inak ani v tomto čísle. A keďže o necelý mesiac sa bude konať zas slávnostný oheň Trapsavca s vyhodnotením aktuálneho ročníka, tak veríme, že zas bude z čoho vyberať. Len tých slovenských autorov a prác, keby bolo viacej…
Pár humorných drobností na Texiho z popradskej Nevady prezradil škodoradostne Modok a posledné dve strany sú venované krátkym správam z trampského diania od Malých Karpát až po východoslovenskú nížinu.
Obsah dopĺňajú pozvánky na 25. ročník Trampskej tvorivosti a 10. ročník festivalu trampskej piesne Blatina.

D’Ady

Comments are closed.