Časopis Severka

 

SEVERKA – naša hviezda
(úvodník z 1. čísla časopisu Severka)

Poznali ju dávno zabudnuté národy v šeroveku histórie Zeme. Koľké generácie k nej upierali zrak pri svojich putovaniach hlbinami priestoru a času! Obchodníci a lovci, vojská a karavány, milenci a utečenci, kňazi, či dávni moreplavci..

Polaris, Polárka, Severka… Rôzne mená pre hviezdu, ktorá má dominantné postavenie na severnej hviezdnej oblohe. Je stredom jej zdanlivého otáčania a má neoceniteľnú vlastnosť – udáva smer. Pohľad do výkladnej skrine vesmíru v nás vyvoláva posvätnú bázeň pred dychom večnosti. Veľký voz, Malý voz, Severka…
Vzhliadame k nej od táborových ohňov, či zo strážneho stanovišťa pri muničnom sklade. Je priesečníkom, v ktorom sa stretávajú pohľady všetkých kamarátov, tráviacich sobotnú noc pod hviezdnym širákom.

Radšej len šeptom vyslovme nádej, že aj naša Severka bude schopná ukázať smer, že bude pojítkom medzi kamarátmi z rôznych kútov Slovenska a snáď, snáď… Snáď spozná i viac ako jednu trampskú generáciu. Určite by sme jej to priali.

…Je to v nás a je to na nás – dokázať prekročiť priekopu medzi myšlienkou a činom… ??

(Modok, Severka 1/1989)

Trampský občasník Severka vyšiel prvý krát v roku 1989, v čase, keď naša spoločnosť ešte len nevedúcky smerovala k novembrovým udalostiam. V sedemdesiatych a osemdesiatoch rokoch tramping nemal na ružiach ustlané a tlačoviny, tobôž trampské, nemohli vychádzať oficiálne. A tak aj Severka začínala ako samizdat. Neskôr vzniklo Trampské združenie Severka, pod ktorého hlavičkou sa vydávanie postavilo na oficiálnu bázu.
V roku 2003 vyšlo 50. číslo časopisu. Pri príležitosti 15 rokov si činnosť Združenia pripomenul Starec nasledovnými slovami: “Áno, Severka už vychádza 15 rokov. Apropos, neviem či niekedy vo vyše 80 ročnej histórii trampingu vychádzal tak dlho bez prestávky nejaký trampský – alebo aspoň obsahom príbuzný – časopis. No a keď sme už pri tom spomínaní, tak viete vôbec, že :
* doteraz vyšlo tlačou 52 čísel (prvý ročník mal len 2 čísla a v časoch redakčnej krízy – roky 1996-99 – vychádzali len dve, resp. tri čísla ročne)
* čísla 3/97 a 4/97 neboli vytlačené a články do nich určené sa dostali až do čísla 1/98 (sú k nahliadnutiu v elektronickej forme na internete) a na prelome rokov 1999 a 2000 vyšlo jedno dvojčíslo (štvorka a jednička spolu)
* redakcia sa sťahovala z Martina cez Košice až do Hronseka (prevoz nábytku, archívu, písacích strojov, počítačov, kalendárov, strúhatiek na ceruzky, kávových súprav – a neviem čo ešte, čo patrí do poriadnej kancelárie – si šéfredaktori sťahovali sami na vlastné náklady)
* cena jedného čísla stúpla z pôvodných 10,- Kčs iba na terajších 30,- Sk (napríklad cukor krištáľový zo 7,30 na 36,90, o päťkorunových Marskách ani nehovorím)
* pred dnešným šéfredaktorom D´Adym boli vo “vedení” Modok, Texi, Gelo s Kordítkom a Braňo.
Dalo by sa ešte všeličo povyťahovať z nášho archívu (napríklad aj zoznam redaktorov, či najplodnejších prispievateľov, by bol zaujímavý a pekne dlhý), ale nechceme sa zahľadieť až príliš dozadu, skôr nás zaujíma budúcnosť, ale to je zasa známa pesnička. Berte tento príspevok len ako malé ohliadnutie na polienka, ktoré spolu prikladáme do toho nášho ohníka, ktorý nesie názov po hviezde, ktorou sa už stáročia riadia námorníci, pútnici, bádatelia a všelijaké iné túlavé duše. Tak si len prajme, aby nám táto hviezda ešte dlho udávala smer a aby tá naša pagoda nevyhasla.”

(Starec, Severka 1/2004)

V čase písania tohto príspevku (január 2019) sa Severka úspešne približuje k tridsiatke svojich rokov. A ďalšie články a informácie týkajúce sa minulosti, prítomnosti a budúcnosti najdlhšie súvisle vychádzajúceho tlačeného trampského časopisu v Československu nájdete pod témou “Občasník SEVERKA – časopis pre všetkých”.

D’Ady

 

Comments are closed.