Luby (Túlaví starci) – 92 rokov

Dátum:
Čas:

*22. 6. 1931 – Luby (Trampská partia Túlaví starci, BA)

Najmladší brat slávnej trampskej dvojice Velké Vajco (šerif T.O. Půlnoční měsíc, zal. 1937) a Malé Vajco – Pinkerton (T.O. Zálesák 1940, Yucatan 1941, El cormorane del tortuga 1932). V mladosti člen 6. skautského oddielu pod vedením vodcu Šaňa Cúcora. Vďaka bratom spoznal a napokon zostal verný trampingu, láske k prírode a kamarátstvu.

v klubovni v r. 1944 – Luby nad kronikou so šatkou

6. skautský oddiel s vedúcim Šaňom Cúcúrom na výlete

V súkromnom živote sa venoval stavebnej činnosti, okrem iného sa podieľal sa na výstavbe mnohých ciest – aj tej známej, ktorá spája Podbanské so Štrbským plesom. Vďaka vynikajúcej pamäti, zápiskom i fotografiám brata Pinkertona a ovládaniu počítačových zručností sa Luby venuje archivovaniu trampskej histórie v Bratislave a okolí.  Pinkertovnove spomienky doložené fotkami Luby prepísal a zhrnul v sérii na pokračovanie pod názvom Vander do spomienok viac ako  polstoročných. Zachytené je v nich obdobie od 2. polovice 30. rokov po 90. roky 20. stor. a vychádzali na pokračovanie v Trampskom spravodaji – mesačníku Tramp clubu Bratislava.

Luby robil roky pokladníka v TCB, bol členom a zostal čestným členom rady starších TCB.

Žiaľ, zdravie mu už pár rokov nedovoľuje prísť medzi kamarátov, aj keby veľmi chcel. Stále však sleduje dianie pomocou internetu, číta Trampský spravodaj a Severku, píše pamäti, archivuje fotky a je jedným z tých trampských pamätníkov, ktorí poskytujú dôležité fakty a fotky z čias trampingu v prvej polovici minulého storočia.

Foto: Luby – archív; napísala Andy Bábovka

Comments are closed.