Posledné tohtoročné stretnutie na Slamenej Búde

Tramp club Bratislava, 17.12.2019

17. decembra sa nás na Slamke zišlo neúrekom. Prišiel každý, kto mohol, aby si s kamarátmi zaprial do nového roka. Rozdávali sa PF – ky, plánovali sa staroročné aj novoročné vandre a stretnutia. Začalo sa s miernym oneskorením, čakali sme na kamarátov z Trnavy. Keďže ich vždy radi vidíme, či u nás, či u nich, meškanie zapríčinené dopravnými zápchami sme im prepáčili, veď každý sa aj tak mal o čom baviť a keď napokon prišli, bolo s nimi ako vždy dobrá zábava.

Šerif Džipo na začiatku povedal dobrú správu – tento mesiac sa nemusela hrať rozlúčková pieseň za zosnulých. Poprial všetko dobré do nového roka a vyslovil želanie, aby sme sa opäť v januári všetci stretli. Pripomenuli sme si aj kamarátov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli prísť – aj keď by veľmi radi: Luby, Andy s Ester a už dlhú dobu chýbajúci Flekoš s Felinou. Džipo privítal aj vzácnu – zahraničnú, návštevu. Kamaráti z Moravy z T.O. Černá řeka a T.O. Líné kostry opäť po dvoch rokoch zavítali na decembrový Tramp club. Takže bolo ako vždy veselo  a ešte aj trochu navyše …

Na decembrovom TCB sa odovzdáva na návrh trampov Ocenenie Tramp clubu Bratislava. Schvaľuje ho Rada starších a šerif TCB. Tento rok boli navrhnutí a ocenení:
Karfo z S.T.O. Čierny orol/Túlavý blesk a Šampón z T.O. Icarilla.
Džipo, ako šerif, s Kalim za Radu starších TCB im odovzdali toto Ocenenie TCB.

Džipo potom poďakoval šéfovi Slamky a čašníkom za celoročnú spoluprácu, Robo ako pozornosť od Tramp clubu dostal Metaxu a mladí bábovku. Tento večer dostal darček aj šerif Džipo – bobra vyrezaného z kusu dreva. Ako členovi osady T.O. Malí bobri ho pre neho vyrobil Bublina (T.O. Biely tesák).

Na záver týchto „oficialít“ šerif pozval všetkých na vianočnú kapustnicu, ktorá bola ako každý rok pozornosťou šéfa Slamky a bola – ako vždy, výborná. No a potom pokračovalo hranie, spievanie, nálada bola výborná, poslední odchádzali pred jedenástou.
Na redakčnom stole bol v ponuke odznak vydaný k 30. výročiu založenia Tramp clubu Bratislava (vznik TCB – november 1989) a decembrový Trampský spravodaj. Na jeho titulke je fotka placky Ocenenie TCB.

Januárové stretnutie bude 28.1. 2020 na Slamenej Búde.

Článok: Andy Bábovka
Fotky: Džipo, Tatanka

Comments are closed.