Bublinova virtuálna výstava

Dnešná doba nepraje stretávaniu vo väčších skupinách a tak jednou z možností, ako môžu umelci – vrátane tých trampských, prezentovať svoju tvorbu, je virtuálny priestor. Trampský rezbár Bublina z Trnavy sa predstavuje (foto)výstavou svojich diel.

https://ztrtrnava.rajce.idnes.cz/VYSTAVA/

Peter Krajčovič – Bublina sa narodil v Trnave v roku 1955. Ako  desaťročný sa stal  členom turistického klubu Záruby, ktorý sa v roku 1968 pretransformoval na trampskú osadu Biely Tesák. V osade bol členom do roku 2015. Do  učňovskej školy chodil  v českých Hořiciach v Podkrkonoší -kamenosochárska stredná škola a celý život sa venoval práci do kameňa. Do dreva začal tvoriť naplno v roku 2006, keď spolu s osadníkmi zhotovil 2 totemy pre  slovensko-český potlach na Korlátku. Nasledoval pietny stĺp, totem pre T.O.Icarilla Trnava a ďalšie. Od roku 2015 tvorí na Cerovej pod Korlátkom, kde si s manželkou Froschkou kúpili chalupu. V roku 2019 sa prezentoval so svojimi prácami na výstave  českého Klubu trampov rezbárov a bol prijatý za riadneho člena.

O Bublinovej domovskej T.O. Biely tesák sa môžeš viac dočítať na webe trampnet.sk

Na internetovej stránke Združenia trampov regiónu Trnava je viacero článkov, v ktorých je prezentovaný trampský život tohtoročného jubilanta Bublinu, ako aj jeho rezbárske práce. Napríklad stručný prehľad totemov, ktoré vytesal.

Totem T.O. Biely Tesák Trnava vysekali v roku 1973 Mačeta, Paplón, Bublina. Stál na Bulovej lúke pri Dechticiach do jari 1974 a skončil pravdepodobne v peci nejakého dedinčana. Tento totem vysekali v roku 1994 Mačeta, Paplón, Bublina k 25.výročiu založenia trampskej osady Biely Tesák Trnava. Stál do roku 2005 na osadovom fleku na Katarínke.

O virtuálnej výstave, ktorú spomíname v úvode článku, on sám hovorí:
„Rezbárstvu s trampskou tematikou sa venujem viac ako 10 rokov a rozhodol som sa priblížiť svoje práce aj širokej rodine nás trampov.
Pôvodným zámerom bolo uskutočniť výstavu v starej škole na Rozbehoch, kde by ste mali možnosť vidieť moje práce naživo, siahnuť na kus opracovaného polena a prípadne sa porozprávať o postupoch, dreve, či témach. Bohužiaľ, doba nás všetkých uzavrela len do veľmi malých komunít, museli sme zrušiť väčšinu našich trampských akcií. Preto som sa rozhodol použiť  internet  a zostaviť virtuálnu výstavu tak, aby sa dostala do čo najširšieho okruhu trampskej subkultúry. Témy vyhľadávam na nete, prípadne zostavujem rôzne kompozície a snažím sa vytvoriť reliéf, alebo sošku. V poslednom období som sa zameral na indiánske drevorezby národa Haida obývajúci severozápadné pobrežie  Severnej Ameriky.“
Zdroj: https://ztrtrnava.webnode.sk

Bublina sa pravidelne zúčastňoval aj akcií zameraných na trampskú tvorivosť, kde sa zúčastnení kamaráti môžu nielen pokochať výtvormi tých zručnejších alebo skúsenejších, ale sa aj čo to priučiť. V dávnejšej minulosti to býval Saloon TT v Čavoji na T.O. Anita, neskôr Trampská tvorivosť  konaná na T.O. Čierna puma a v posledných rokoch Tvorivé ruky trampov organizované T.S. Kintom a kamarátmi na Lodenici Gidra.

Ďalšie Bublinove práce si môžeš pozrieť ešte v dvoch albumoch

ALBUM 1ALBUM 2

Comments are closed.