Cena mesta Handlová

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Handlovej dňa 28. 10. 2021 bol prejednávaný tiež návrh na udelenie ocenení v rámci Handlovských Katarínskych dní 2020/2021.
MsZ schválilo udelenie Ceny mesta podľa §23 Štatútu mesta Handlová tiež Pavlovi Ďurkovičovi, teda trampovi – kamarátovi Poldolfovi (T.O. Orol). Spoločne s Vladislavom Horváthom – Aťom sa zaslúžili o vydanie publikácie “Tramping v Handlovej”, ktorá uzrelo svetlo sveta pred necelými dvoma rokmi. O krste knihy sme písali aj v našom článku.

Za túto svoju aktivitu boli obaja ocenení aj Trampským oscarom, ktorý im pri príležitosti 26. česko-slovenského potlachu udelil organizátor Zlóťa (T.K. Duha).

Slávnostné udeľovanie výročných cien mesta významným osobnostiam Handlovej v rámci Handlovských Katarínskych dní, ktoré sa malo konať v piatok 26.11.2021 sa, bohužiaľ, nekonalo z dôvodu neustále sa zhoršujúcej pandemickej situácie a avizovaných sprísnení opatrení vládou SR.

zdroj: web mesta Handlová, Handlovský hlas č. 21/2021

Comments are closed.