Výročie trampingu v Ivanke

80. výročie vzniku trampingu v Ivanke pri Dunaji
a
50. výročie vzniku T.O.I. – Trampských osád ivanských

 

Rok 2021 je pre Ivanský tramping veľmi významný – je totižto jubilejný. Od r. 1941 uplynulo 80 rokov, čo v Ivanke pri Dunaji vznikla prvá trampská osada a to Zelená sedma. Po jej vzore zaznamenalo toto hnutie veľký rozmach. Novovzniknuté osady a ich členovia sa utiekali do prírody pre voľnosť, kamarátstvo, neorganizovanosť niekým iným… Mali svoje “nepísané zákony” a tými sa riadili. Schádzali sa, rozprávali, spievali, súťažili, pomáhali si navzájom, či v prírode, klubovniach, alebo v súkromí. Do dnešnej doby tu bolo asi 80 osád. Samozrejme, mnohé už zanikli – povinnosťami, životnými udalosťami, úmrtím členov… ale ešte je ich dosť aj teraz, aby sa schádzali, robili rôzne hudobné či brigádnické akcie, potlachy, splavy…

Kamaráti sa rozhodli, že k 80. výročiu vzniku trampingu v Ivanke pri Dunaji vydajú publikáciu História Ivanského trampingu a zorganizujú výročný potlach u Rusa. Tento potlach sa nemohol uskutočniť z dôvodu COVID pandémie. Preto usporiadali na nám. Sv. Rozálie “Pódiový potlach”. Išlo o názornú ukážku potlachu, tak ako v prírode, a tiež uvedenie do života publikácie – našej trampskej kroniky. Akcia sa vydarila a prítomní videli, ako taký potlach prebieha v prírode. Divákov bolo neúrekom a kroniky sa všetky rozpredali.

Naša potlachová myšlienka nezapadla prachom, iba sme ho preložili na rok 2022 s pôvodným dátumom – poslednú júlovú sobotu. Pandémia poľavila a tak sme u Rusa 29. – 31. júla 2022 tento zámer uskutočnili. Na potlachovom fleku sme týždeň predtým vykonali rôzne estetické zmeny. Obnovili vlajkoslávu, sedenie okolo ohňa, prístrešky na denné hranie, osadili nové totemy, zabezpečili bufet… Nedalo sa zabezpečiť počasie a tak nám aj poriadne spŕchlo. Kamaráti prichádzali už od štvrtka.

V sobotu 30. júla o 14. hod. bolo denné zahájenie potlachu s následnou hudobnou produkciou. O 19. hod. štyria fakľonosiči na pokyn šerifa T.O.I. zapálili výročný oheň. Na vlajkosláve viselo 108 trampských vlajok a okolo táboráku asi 300 účastníkov. Svojou účasťou nás poctili kamaráti z Čiech, Moravy a Slovenska a tiež od „protinožcov“. Za každú účastnícku vlajku hudobní vystupujúci a návštevníci dostali od usporiadateľov spomienkové predmety. Pri zapálenom táboráku prebehli rôzne oficiálne príhovory, ďakovačky, prijímanie darčekov i prianí od hostí a nakoniec voľná zábava až do skorých ranných hodín. Hudobná zábava gradovala už od piatku a to nielen na potlachovisku, ale aj pri jednotlivých ohníkoch a v bufete.

Nakoniec chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli na náš výročný potlach a zároveň všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh tejto akcie. Všetkým patrí od nás veľké AHOJ.

Napísal: Špricek, T.O. Zlatá Kaledónia, šerif Trampských osád ivanských

foto: Džipo, Čochtan

 

Postrehy z potlachu

Výborne!!! Týmto slovom by som jednoducho zhrnula dojem z rok očakávaného stretnutia pri príležitosti dvoch pre tramping v Ivanke pri Dunaji významných výročí.

Výborné zvládnutie všetkého – dlhodobá príprava množstva spomienkových predmetov, pamätných listov, vlajočiek, drevorezbárskych predmetov, niekoľkodňová príprava a zabezpečenie všetkého potrebného v úmorných horúčavách, zvládnutie priebehu napriek lejakom, ktorých prítomnosť na ivanských potlachoch je už tradíciou, upratanie a odvoz po skončení, keď už my účastníci sme dávno doma vybalení.

Výborne a po novom zabezpečili organizátori dve veci, ktoré vysoko oceňujem a môžu byť príkladom pre iných:
Bufet, výčap a kuchyňa v priestoroch potlachoviska neboli. Kto si chcel zajesť, vypiť a nemal svoje zásoby, mohol tak urobiť kúsok ďalej v bufete U Rusa. Nedošlo tak k sústreďovaniu sa partií a hluku, aký býva vždy v okolí. Nerušil sa tým hudobný prejav, nepovaľovali sa plastové poháre, neignorovalo sa posedenie okolo slávnostného ohňa.

Druhou novinkou bolo nedať odpadové vrecia. Tí, ktorých je väčšina a odpadky neponechajú kade-tade, si ich odniesli. Samozrejme, ako vždy sa našli takí, pre ktorých je príroda smetný kôš. Je ich našťastie menej a tak v nedeľu pri upratovaní fleku sa nazbieralo jedno – (čítate dobre) JEDNO vrece odpadu, ktoré zostalo po 300 účastníkoch. Predtým z potlachov odvážal Špricek plné auto odpadkov a doma na záhrade ich dva dni triedil.

Popolníky boli vyriešené pripevnením plechoviek na stromy. Ohorky na zem zahodili opäť iba úplní ignoranti k prírode a k úsiliu domácich vytvoriť pekné prostredie.

Vďaka pripraveným prístreškom mohla napriek striedavým, ale výdatným prehánkam už od poobedia prebiehať hudobná produkcia. Vystúpili jednotlivci, dvojice aj skupiny.

Slávnostný oheň zapaľovali:
za ivanských trampov – Janko, T.O. Lopúch; za trampov emigrantov Mates z Austrálie; za českých trampov Táta, šerif Tramp clubu Praha a za moravských trampov Čochtan , T.O. Tosto. Veniec za zosnulých kamarátov do ohňa dal Brzda, T.O. Dunaj. Pekelníci boli Hali, T.O. Tarpan a Púčik, T.S.

Po úvodnom slove Špricka – šerifa T.O.I., mal príhovor starosta Ivanky pri Dunaji, Vladimír Letenay. Zaspomínal, ako aj on v detstve vnímal trampov a ako si s kamarátmi od detstva spievali obľúbenú pesničku “Strieborný mesiac vychádza a vetrík tíško vanie“. Zložil ju Blcha z T.O. Albatros. Neskôr v kamarátskom rozhovore spomenul, že Ivanka mala aj starostu z radov trampov. Bol to dnes už zosnulý Stanislav Legrády, aj s manželkou boli členmi osady Albatros.

Fred Jedlička, priekopník a zakladateľ Mobilného trampského múzea informoval, že sa konečne podarilo nájsť priestory na stabilné vystavenie zbierok – zámok Doudleby nad Orlicí. Samozrejme, že naďalej bude múzeum vystavovať svoje exponáty aj na trampských akciách. Zároveň pozval na 6. Muzejní potlach Trampského muzea v Horním Jelení 30.9. – 2.10.

Zlóťa z T.K. Duha odovzdal ocenenie Trampský oskar.

Na návrh Tramp clubu Bratislava ho za celoživotnú trampskú tvorivosť dostal Pijan z S.T.O. Bratislava. Spoluorganizátori potlachu Bakala, T.O. Prameň a Didi, T.S., pri príležitosti 30. výročia vzniku Trampského spravodaja – mesačníka Tramp clubu Bratislava, spomenuli jeho zakladateľa Brčka a spolutvorcu a ilustrátora Lexa, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Ocenili ich prácu, ako aj prácu ich nástupcov, pokračujúcich vo vydávaní tohto trampského periodika – za Tramp clubu Bratislava šerifa Džipa a za Trampský spravodaj Andy Bábovku. K 30. výročiu časopisu venovali Bakalove dielo – drevorezbu totemu s orlom navrchu a s číslom 30 na podstavci.

Špricek uzavrel kruh čistoty, vyhlásil pekelníkov a pozval všetkých k slávnostnému ohňu.

Konečne večer pri ohni prebiehal tak, ako to bývalo kedysi a ako to určite robili aj trampi z prvých ivanských osád pred 80-imi rokmi. Sedelo sa vôkol ohňa, počúvali sa a spievali pesničky. Muzikanti neboli rušení vravou, oheň nebol ignorovaný státím chrbtom k nemu v hulákajúcej skupine, či sedením čo najbližšie k výčapu.

Zahájenia hrania sa zúčastnilo viacero prítomných muzikantov, ale väčšina potom išla hrať k malým ohňom v okolitom lesíku. Našťastie niektorí zostali, hrali a spievali pre sediacich pri pekne udržiavanom slávnostnom ohni dlho do noci. Takto si aj s okolosediacimi kamarátmi uctili prípravu a prácu nielen pekelníkov, ale aj organizátorov.

Veľa kamarátov sa stretlo po rokoch či dlhšej dobe. Sú takí, ktorí veľké potlachy s množstvom ľudí odsudzujú. Avšak pri významných príležitostiach, výročiach a množstve trampských osád, ktoré stále existujú, sa nedá pozvať toho, či nepozvať onoho. Dá sa to ale pripraviť a usporiadať tak, aby boli zachované základné znaky trampingu, zhrnuté do pár slov – láska k prírode, kamarátstvo a trampské pesničky. Organizátorom tohto podujatia sa to podarilo a na každom, kto prišiel bolo, aby svojím správaním prispel k umocneniu zážitku z oslavy dvoch, pre ivanský tramping významných, výročí.

Trampské osady ivanské ich oslávili na úrovni a dôstojne, tak ako si to tieto významné výročia zaslúžili. Za ich úsilie im patrí veľké ĎAKUJEME.

Napísala: Andy Bábovka, T.O. Pohoda Karlova Ves, Bratislava

Poznámka autorky článku: Z ocenenia k 30. výr. Trampského spravodaja som bola milo prekvapená a dojatá. Dojalo a potešilo ma najmä to, že chlapci nezabudli na starých trampov Brčka a Lexa. Oni dvaja boli tvoriví a vytrvalí v dobe oveľa náročnejšej na techniku tlače aj zbieranie informácií a za horších podmienok, ako je tomu teraz.
Nech teda majestátny orol na toteme drží svoje ochranné krídla nad priaznivcami papierového periodika – Trampského spravodaja. Aby naďalej vychádzal a mal svojich čitateľov aj v dobe stále sa stupňujúcej internetovej komunikácie.

Comments are closed.