Dopadlo to ako vždy

Ahoj, kamarátky a  kamaráti!

„Mysleli sme to najlepšie,
ale dopadlo to ako vždy…“,

znel autentický výrok jedného čelného sovietskeho predstaviteľa, ktorý teraz často spomínajú médiá.

Nuž, je koniec augusta a  my finišujeme s  vydaním (len) druhého tohtoročného čísla Severky. A  pôvodne sme to tiež mysleli najlepšie…

Na ospravedlnenie môžeme uviesť, že v  iných ohľadoch tých niekoľko kľúčových osôb nášho združenia v  uplynulých mesiacoch rozhodne nezaháľalo. Mini tím okolo Frica pripravil a  slávnostne otvoril výstavu Pesničky trampských ciest v  Tekovskom múzeu v  Leviciach (trvá do 30.10 2022) a  ďalší tím pod vedením Amazonky zostavil a  pripravil na vydanie knihu o  histórii trampských osád východného Slovenska (Košiciam má byť venovaná samostatná kniha) a  tiež materiály na nastávajúci slovensko-český potlach v  Čičave.

A  zatiaľ v  trampskom svete si život beží obvyklým tempom. Potlachy a  veľké vandre súperia o  voľné víkendy s  hudobnými festivalmi a  my často nevieme, kam skôr.

Veľká vďaka patrí zvláštnej sorte ľudí, nazývanej „organizátori“, ktorá nie je len pasívnym pozorovateľom a  komentátorom diania, ale sama sa snaží robiť niečo pre iných. Pokým to tak je, „naša vec“ nezahynie.

Prajeme vám teda príjemné čítanie a  ešte pekný zvyšok leta.

AHOJ niekde tam vonku.

Modok

Toľko úvodník v aktuálnej Severke.
A čo si ešte môžeš prečítať v čísle, ktorému sme tentokrát pridali štyri strany?

Pesnička v tomto čísle má názov  Tulácky raj. Autorom je mladý Matej Gablík – Biely Tesák, chlapec z rodiny s trampskou tradíciou.
V Dvorane okrem Modokovho úvodníka spoznáš Sedem zastavení leta Šupákovho Kamoška.
Rubrika Po stopách tulákov predstavuje Sivých vlkov (Šuňava), T.O. Stratená stopa (Trnava) a samozrejme zoznam osád s okrúhlym, či polokrúhlym výročím.
Blahoželanie k narodeninám smeruje aj k šerifovi Peťovi (T.O. Salamander, Bard.Kúpele). Žiaľ, aj tri plamienky zomrelým kamarátom – Ropák, B.Blahovec, Vechťo.
Pesnička tulácka mapuje festivalové leto, aj menšie muzikantské stretnutia.
Správy z ciest nám tentokrát poslali spoza oceánu Lída a Baron von Colorado. Zato Tip na vander je z pera zavedeného autora – Bača nás sprevádza po flekoch v regióne Vydrice.
Suché leto mohlo byť inšpiráciou k dvom škodoradostným zážitkom o vode.
V Porte Bohemica, ako aj v „Múze“ sa príspevkami vraciame k tohtoročným súťažiam Trapsavec a Trasa.
Číslo ako obvykle uzatvárajú správy vytrhnuté z cancákov – potlachová šnúra, výročia Dlhých nožov (Drienov), Mad moonu (Prešov), Kaktus (BA-Dúbravka) a vznik T.O. Slnovrat.

D’Ady

Comments are closed.