Posledné letné stretnutie Tramp clubu Bratislava

bolo kvôli štátnemu sviatku výnimočne nie v posledný utorok v mesiaci ale v pondelok  – 28.8.2023

Šerif  Džipo všetkých privítal a začal smutnou správou – koncom júla navždy odišiel kamarát Peter „Kid“ Tóth z T.O. Yukon (1950), člen T.O. Starci a nášho Tramp clubu. Na stole, pri ktorom sedával, bola jeho fotografia a sviečka.
S nezabudnuteľným kamarátom Šperhákom  (6.11.1929 – 17.7.2023) sme sa rozlúčili na júlovom stretnutí. Teraz prišla medzi nás jeho najbližšia rodina – dcéra Katka s manželom Milanom a ich deti, Šperhákove vnúčatá Lucia a Maťo. Katka sa všetkým poďakovala za uctenie si jej otca na poslednej rozlúčke v krematóriu a na Slamke, ale najmä za kamarátstvo a dobrú pohodu, akú vždy medzi nami cítil. Preto na stretnutia rád chodieval a za desaťročia ich trvania bolo veľmi málo takých, ktoré vynechal, a aj to iba z vážnych dôvodov. Katka sľúbila, že budú pokračovať v otcovom odkaze a oživia osadu Veselí samotári. Pre všetkých Šperhákovci pripravili občerstvenie.

Po troch rokoch medzi nás konečne zavítal kamarát Jacky z T.O. Rudý šíp, Šperhákov dlhoročný kamarát a spoločník na mnohých vandroch a splavoch. Bol zároveň oslávencom a tak dostal k 91. narodeninám bábovku. Tú dostali aj ďalší augustoví oslávenci – Pivec z T.O. Indián (89), Pedro Kačiňák (86) a Gaštan z T.O. Dakota (80).

Muzikanti zahrali piesne na rozlúčku a aj k narodeninám.

Opäť prišla medzi nás Janka z Račianskeho muzeálneho spolku, organizátorka výstavy “Račianski trampi a ich svet”. Pozvala všetkých na vinobranie v Rači 15. – 17. 9., počas ktorého je výstava v Nemeckom kultúrnom dome (NKD) otvorená každý deň. Výstava končí v septembri.
Koncom augusta sme stihli ešte návštevu výstavy aj s Čárlim z T.O. Eldorádo 1945. Článok je uverejnený na stránke Trampského múzea.

Na redakčnom stole bol nový – augustový Trampský  spravodaj. Na jeho titulke je Štúrova studnička, ktorá sa nachádza nad tunelom M. R. Štefánika. V ponuke bola nová júnová Severka číslo 2/2023.

Napísala: Andy Bábovka
foto: Džipo

Comments are closed.