Novembrové stretnutie Tramp clubu Bratislava

V utorok 28. novembra sme sa stretli opäť na Slamenej Búde.

Muzikantov teraz prišlo veľa – najmä gitaristi. Chýbal Čárli  – na mandolínu – zimuje u dcéry v Nemecku a harmonikár Ježek. Ten žiaľ leží v nemocnici po operácii nešťastnej zlomeniny. Charlie, Gombík, Hasič a spol. urobili dobrú zábavu.

Šerif Džipo po privítaní potešil správou,  že nemáme smutné udalosti a dôležitým oznamom – posledná, decembrová slezina na Slamke bude tradične skôr – tentokrát 12.12.

Oslávenec bol jediný  – Čárli, ktorý 4.11. dovŕšil 94 rokov! Na diaľku sme mu zapriali, osobne to bude na jar, po jeho návrate. Dali sme kolovať pohľadnicu s gratuláciou, na ktorú sa kamaráti jubilantovi podpísali. Bábovka – s malým”b” teda nebola žiadna, zato sme si tradične zmlsli na výborných chlebíčkoch s nátierkou ako pozornosť majiteľa Slamky Roba.

Prišla medzi nás opäť Janka z Račianskeho muzeálneho spolku (RMS). Poďakovala sa všetkým, ktorý podporili výstavu usporiadanú RMS od mája do septembra t. r. – “Račianski trampi a ich svet”, či už exponátmi, informáciami, alebo návštevou.
Výstava bola veľmi úspešná, okrem trampov – a nielen z Rače, ju navštívili aj netrampi a čo je veľkým prínosom – aj mnoho detí. RMS zorganizovalo detské exkurzie na výstavu ako aj trampské tábory. Stretli sa s veľmi pozitívnym ohlasom a záujmom. Počas jedného takéhoto tábora,  tramping a najmä trampská hudba učarovali malému Filipovi. Hudobný prejav Tatka Brnkaja a jeho hra na mandolínu vo Filipovi vzbudila záujem do takej miery, že sa aj on rozhodol učiť sa hrať na mandolínu. Dokonca požiadal Brnkaja, či by si mohol osvojiť jeho prezývku. A tak okrem Tatka Brnkaja je aj Malý Brnkaj. (pozn. red.: o detskom tábore sme informovali v Severke č. 3/2023)
O týchto udalostiach sme priebežne informovali aj my v jednotlivých číslach Trampského spravodaja. Tam sa o nadšení Filipa dočítal Pubo z T.O. Eldorádo 1945, člen Tramp clubu a pravidelný účastník stretnutí na Slamke. Rozhodol sa nádejného mandolinistu podporiť. Darovali svoju – úplne nový mandolínku. Na novembrovej slezine ju odovzdal Janke,  pre Filipa – Malého Brnkaja.

Janka sa ešte zvlášť poďakovala prítomnému Kýblikovi, kapelníkovi skupiny Belasí. Hudobne otváral aj uzatváral výstavu – v máji s partiou trampských muzikantov a aj ju ukončil koncertom skupiny Belasí.
Tiež informovala, že RMS sa rozhodol usporiadať výstavu pri príležitosti STOROČIA trampingu na Slovensku – v r. 2028. Pri tejto príležitosti vyzvala všetkých, aby nič nevyhadzovali -a ani ich príbuzní, a radšej to venovali na túto výstavu.

Na redakčnom stole bol nový novembrový Trampský spravodaj. Tento mesiac na titulke s prameňom na Granadskom potôčiku. Trampská história tohto miesta – prevzatá z Brčkovej knihy „Údolia nestíchli“, je opísaná v úvodnom článku. K tomuto miestu sa viažu počiatky trampingu v Bratislave a na Slovensku.

napísala: Andy Bábovka
foto: Džipo,  Tatanka, Andy Bbka

 

Comments are closed.