Amazonka (T.Z. Severka) – 55 rokov

Dátum:
Čas:

* 23. 4. 1966 – Amazonka (T.Z. Severka)

Na trampské chodníky sa vydala neskôr, už ako zodpovedná mama. Rodné Prakovce opúšťa na cestách za kamarátmi na Slovensku, na Mo-rave,   v  Čechách i  na „vychodze“. Chodí na  vandre, potlachy, ryžovania zlata, hudobné akcie. Býva spolupracovníčkou PORTÝRA, jej texty a  fotky nájdete na trampských stránkach internetu. A  na papierových stránkach Severky.
Okrem toho je nadšenou fanúšičkou histórie trampskej aj  romantickej. Preto sa vyskytuje aj na miestach neobvyklých s  ľuďmi podivnými. Ale všetko pre dobro veci, aby dejiny náhodou nezabudli… Čo vypátra, zapíše, nafotí, podá ďalej.
Amazonka, prajeme ti hlavne spoľahlivé nožičky, zvedavé a chápajúce dcéry. Aby ťa klávesnica poslúchala a v  každej chvíli napádali skvelé nápady. Nech sa cítiš skvelo hocikde, najmä pri ohníku a pri hudbe. A nech kamaráti pribúdajú a  starosti ubúdajú. Aby si ešte dlho rozdávala zo svojho veľkého srdca dobro všetkým, ktorí si to uvedomujú alebo aj nie.
Amazonka vie… a (na rýchlosti) pridávať nemusí!

Je členkou Trampského združenia Severka, redaktorkou a usilovnou prispievateľkou rovnomenného trampksého občasníka. Venuje sa skúmaniu trampskej histórie na východnom Slovensku a na 21. slovensko-českom potlachu v Čičave mala na starosti výstavu v improvizovanom múzeu.

Comments are closed.