Angelina (Hadie údolie) – 70 rokov

Dátum:
Čas:

* 13. 5. 1951 – Angelina (Hadie údolie)

Spoločne s Túlavou Jackie, Jessie a Karin bola Angelina pri začiatkoch T.O. Hadie údolie (Čabraď) na táborníckej škole v roku 1968. Kamarátkam sa cesty života prekrížili znova až po takmer 40 rokoch.
Hoci každá z nich žije v inom kúte (bývalého) Československa, aspoň raz do roka si nájdu čas na stretnutie, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj pobyt v prírode.

Jessie, Angelina, Karin a Jackie v Haďom údolí (1968)Jessie, Angelina, Karin a Jackie v Haďom údolí (1968)

Jackie, Angelina, Jessie a Karin pri spoločnej oslave narodenín v Haďom údolí 2011Jackie, Angelina, Jessie a Karin pri spoločnej oslave narodenín v Haďom údolí (2011)

 

Comments are closed.