Čárli (T.O. Eldorádo) – 94 rokov

Dátum:
Čas:

*4. 11. 1929 – Čárli (T.O. Eldorádo 1945, BA)

Do pôvodnej osady Lyšáci (názov bol neskôr zmenený) vstúpil po týždni a hrdil sa tým, že mal teľa od Puba Bezdeka, vzácnu USku mal Franc.

Od povojnových rokov spolu s manželkou Kavkou vystupovali na mnohých trampských hudobných podujatiach. Čárli je hudbe dodnes verný, veľmi dobre hrá aj na gitaru a je jeden z posledných, ktorý pozná, ako znejú správne texty aj melódie starých trampských piesní a vie ich aj správne podať.

Svojimi spomienkami a znalosťami značne prispel do Brčkovej knihy Údolia nestíchli – Dejiny trampingu na Slovensku. Rovnako aj do rubriky Trampské osady Bratislavy a okolia na web stránke trampnet.sk, do Trampského spravodaja – mesačníka Tramp clubu Bratislava a časopisu Severka.

foto: Svorad

vybraté z článku o T.O. Eldorádo (Bratislava, 1945) na stránkach Trampského múzea

Comments are closed.