Danny (Ontário, CA) – 85 rokov

Dátum:
Čas:

*10. 7. 1938 – Danny (Ontário, CA)

Žije v Kanade, ale na Slovensko za kamarátmi donedávna pravidelne prichádzal, zúčastňuje sa stretnutí Tramp clubu aj niektorých trampských výšľapov.

Danny na potlachu Vancouver 2009

info: Bábovka
foto: Šoc

Comments are closed.