Gazo (T.S.) – 55 rokov

Dátum:
Čas:

* 28. 3. 1969 Gazo (Vígľaš)

Comments are closed.