Gofi (T.O. Ohio) – 60 rokov

Dátum:
Čas:

* 12.11.1962 Gofi (T.O. Ohio, Handlová)

Kamarát Gofi – Miroslav Urbánek sa narodil pod šťastnou hviezdou v novembri 1962, nakoľko dostal do vienka lásku k prírode, ako i množstvo rôznych zručností. To všetko ho priviedlo do náručia handlovskej trampskej komunity, kde zaujal svoje pevné miesto.

Bol zakladajúcim členom T.O. ORINOCO (9. 8. 1977), v ktorej bol až do roku 1998. Nakoľko zostal v osade sám, ukončil jej činnosť a v roku 1999 prestúpil do osady OHIO, s ktorou chodieva dodnes.

Jeho záľubou a koníčkom je práca s kovmi, kožou, ako i výroba nožov. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych nožiarskych podujatiach. Každoročne sám taktiež organizuje u seba na chajde “Handlovské nožoviny”.

Nechýba ani na akciách handlovských osád. Do ďalších rokov mu želáme množstvo kvalitnej ocele, peknej kože, pevné zdravie, šťastie a pohodu.

za handlovských trampov – Poldolfo z T.O. OROL

Comments are closed.