Jahody (T.O. Dohoda) – 70 rokov

Dátum:
Čas:

* 24. 2. 1954 Jahody (T.O. Dohoda – Bratislava)

Comments are closed.