Pijan (S.T.O. Bratislava) – 82 rokov

Dátum:
Čas:

* 24. 3. 1942, Pijan (S.T.O. Bratislava, 1964)

S.T.O. Bratislava – Spojené trampské osady Slepička, Dakota, Asunción
boli založené 28. septembra 1964.

Pijan bol členom T.O. Dakota, ktorú zakladali spoločne s Gaštanom. Gaštan a Pijan sa poznali z čundrov v Malých Karpatoch. Pijanova partia prestala mať záujem o tramping. Gaštan navrhol pokračovať v činnosti osady Dakota, založenej jeho príbuzným Indošom v r. 1936 (po Indošovej emigrácii v r. 1949 sa činnosť osady prerušila). Dakotu obnovil Gaštan s Pijanom v r. 1958. Pijan sa stal prvých šerifom S.T.O. a bol ním do r. 1971.

podrobnú históriu S.T.O. Bratislava nájdeš na webstránkach trampskemuzeum.sk

pôvodná domovenka S.T.O., zdroj: ahojahoj.szm

pôvodná domovenka S.T.O., zdroj: ahojahoj.szm

Comments are closed.