Sancho (Bratislava) – 55 rokov

Dátum:
Čas:

*3. 7. 1966 Sancho (Bratislava)

tramp, básnik, fotograf, muzikant, excelentný hráč na bagrofon, slobodný človek, člen neformálnych združení Chrúmači ovsených vložiek, VVZ Bezdomovci, redaktor a spolupracovník Severky v rokoch 1991-1996 a 2012-2018…

  • autor samizdatových básnických zbierok Verše lesných chodníkov (pocity túlavej duše…), Medzi nami – mezi námi (spoluautor J. Hora – Abbé) a Kôrnatenie (Trapsavecké miniatury č. 17).
  • viacnásobný úspešný účastník literárnej súťaže Trapsavec (1991, 1993, 1994, 2013) – jedno druhé a tri tretie miesta

V krátkom profile na obálke zbierky Kôrnatenie sa môžeme dočítať:

Víkendy v prírode trávil od detstva s rodičmi v Lesoparku, cez prázdniny so starkými na Liptove a v Račkovej doline, ako puberťák s TJ Spoje a na vandrovky’ vyrazil po maturite. Dávať slová na papier v súvislostiach a prežitkoch začal textami na prevzaté melódie a tejto insitnej forme sa venuje dodnes vo vandergroundovej formácii Chrúmači Ovsených Vločiek. Prvú básničku napísal v ’89 s názvom Jeseň a prvú literárnu placku získal v ’90 pri Mojíne za 2. miesto v súťaži Májové ohne, s lyrizovanou prózou Ôsmy div sveta. Časopisecky publikoval v Písmenkách, Bonanze, košickom Wigwame, ostravskom Trampovi, neskôr v literárnych prílohách týždenníkov Sme plus, Katolícke noviny a Nové slovo. Samozrejme v Severke. V prvej polovici deväťdesiatych rokov bol aj členom jej redakčnej partie. Vtedy bodoval aj v Trapsavcovi: 3. miesto 1991, 3. miesto 1993 a 2. miesto 1994. V roku 2013 to bolo 3. miesto v kategórii oldpsavcov.

Samizdatovo si dal vytlačiť zbierku Verše lesných chodníkov a v roku ’93 ako odpoveď na rozdelenie republiky spolu s Jiřím Abbé Horou vydali v nakladateľstve Konvoj (Brno) zborník Medzi nami – Mezi námi, s ilustráciami Ľuboša Majka Hemelíka. Na prelome tisícročia sa písmácky stiahol a neskôr s partnerkou Plamienkou si vytvorili TD Pátrači. Prebudila ho tvorivá atmosféra okolo T.O.Pohoda (Karlova Ves). Začal prispievať na internetový AhojAhoj, do Trampského spravodaja TCB a v roku 2012 získal za básne placku na Trampskej Tvorivosti pod Javorinou.

Najobľúbenejšia hudba: tramp, bluegrass, swing, Porta
Najobľúbenejšie jedlo na vandroch: cestoviny s omáčkou
Najobľúbenejšie ročné obdobie: páči sa mi, že sa striedajú
Najobľúbenejšie knihy: z vydavateľstva Dajama, Avalon, London, Šmíd, Fulghum, Trapsavecká tvorba
Najobľúbenejšia oblasť: Karpaty, nové, neprepátrané miesta
Ďalšie záujmy: fotografovanie, koncerty, festivaly, vytváranie pazvukov, drnčanie do gitary, bagrophonu a hrškrpu

Ozveny ciest Ozveny ciest Ozveny ciest

Krst kazety OC 1993 redaktori a spolupracovníci Severky (1993) VVZ Bezdomovci (1991)

Trapsavec 2013 krst zbierky Kôrnatenie krst zbierky Kôrnatenie

RUMOVISKO

neziderské nábrežie
nezatieni brehy potoka v Revúcej
do vĺn myslím vo farbách
na ozveny predbežne budúce
z deravých sietí hľadačov
už t’ažko niečo kľudné namotám
burgenlandské hrozno dozrieva
a pokrik škorcov zaznieva
nad rumoviskom života

keby dnes mohlo byt’ zajtra
smädil by som prstokladom dotykov
smiech je pevnina
opieram sa o ňu grafikonom návykov
burgenlandské hrozno dozrieva
a pokrik škorcov nad vodou
priehrštie slov prekrýva
nikdy nič nebýva
a nie je len tak náhodou

šumí príliv tvojich zreničiek

 3. miesto v kategórii Poezie oldpsavců
Trapsavec 2013

Comments are closed.