Škero – Jaroslav Bergmann

Dátum:
Čas:

Jaroslav “Škero” Bergmann (14. 7. 1956 – 27. 6. 2022)

T.O. Icarilla (Trnava, 1972)

osadníci na fotografii z roku 1984, Škero druhý sprava

informácie o T.O. Icarilla – na TRAMPNETe

Pod civilným menom bol známy aj ako diaľkový chodec – diaľkoplaz. Z prostredia tzv. Trnavskej stovky je informácia, že bol jedným z troch, ktorí prvý ročník prešli spolu s Celom Radványim a Ondrejom Pochylým. Celo Radványi, krstný otec T-100, sa o ňom zmienil, že ten pochod prešiel na rozdiel od iných v kľude, bez problémov. Mal vtedy 18 rokov.

zdroj: FB Trnavská stovka

Comments are closed.