Túlavá Jackie (Hadie údolie) – 70 rokov

Dátum:
Čas:

*12. 7. 1951 – Túlavá Jackie (Hadie údolie)

V čase dospievania zistila, že ju niečo neodalateľne ťahá do hôr, ktoré bolo vidno na obzore. So svojimi túžbami ísť tam, a odhaliť ich tajomstvá, sa zverila svojim spolužiačkam zo strednej. Vyšlo najavo, že nie len ju to tam ťahá…

Jessie, Angelina, Karin a Jackie v Haďom údolí (1968)

Jessie, Jackie, Angelina a Karin v Haďom údolí (2010)

Dievčatá si na jar 1967 založili SKL – „Sprisahanci konskej lebky“. Napriek tomu, že vtedy ešte neboli voľné soboty, že do hôr bolo ďaleko, že rodičia sa o ne báli, a nechceli ich tam púšťať samé,  spoločnými silami sa im podarilo obmäkčiť ich. A začali. Nič nevediac o trampingu, o skautingu, ani o ničom takom. S  príchodom jesene sa im otvorili nové dvere. Do táborníckej školy. V lete 1968 absolvovali Letnú tábornícku školu na Čabradi. Vtedy a tam, sa začala písať história T.O. Hadie údolie. Nikdy tam neprestala chodiť. A teší ju, že to tam stále žije. Aj svoju prvú básničku napísala tam. Keď mala sedemnásť.  Svoj prvý príspevok do Trapsavca poslala v roku 2008, a umiestnila sa ním na 2. mieste v kategórii „Poézia nad 23 rokov“. O rok na to získala rovnaké ocenenie. A v roku 2014  3.miesto v rovnakej kategórii. Stala sa Oldpsavcom. Svoje zamyslenia začala v roku 2013 zverejňovať vo svojom samizdate SÚVISLOSTI. Ale aj reálne napísané a odoslané listy, adresované politickým špičkám svojej krajiny. Svedčia o jej  občianskom postoji k veciam verejným. Ako samizdat, vydala aj dve menšie zbierky svojich básní.

Najmilší vander:  tam, kde som ešte nebola
Najlepšie vandrácke jedlo:  to, ktoré pre mňa uvarí na vandri môj milý
Najkrásnejšie ročné obdobie:  jar a jeseň
Najväčší úspech:  2. miesto v kategórii Poézia nad 23 rokov
Najobľúbenejšia kniha: Karpatské hry (M. Nevrlý)
Najpríjemnejšia hudba: Kapitán Kid, Žalman, bratia Ryvolovci

(vybraté z profilu uverejneného v Trapsaveckých miniaturach č. 53 – Listy z lásky)

Do Hadieho údolia sa Jackie aktívne vrátila v roku 1987, keď tam priviedla partiu mladších kamarátov, z ktorých sa neskôr sformovala druhá generácia trampskej osady. Zároveň začala pôsobiť na poli ochrany prírody územie Čabrade, ktorá je prírodnou rezerváciou. Najskôr pod hlavičkou ZO SZOPK Čabradský Vrbovok, neskôr v spolupráci so ZO Krupina, ako Klub Stromu života Priatelia Hadieho údolia, členka Združenia Rondel a od roku 2018 ako predsedníčka ZO SZOPK Hadie údolie.

Pri tom všetkom boli kamaráti z trampských kruhov. Rovnako ako pri organizácii detských trampských táborov, ktoré sa konali pod jej vedením od roku 1999 viac ako 10 rokov. Alebo ešte predtým, keď viedla detský oddiel na ZDŠ Kozárovce – Pútnici spod Inovca. Alebo na nezabudnuteľných Ozvenách ciest v Kozárovciach, ktoré neboli len obyčajným festivalom trampskej hudby. Alebo… alebo…

Ešte veľa by sa toho dalo pospomínať. Za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť pri záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva najmä pri ochrane prírodnej rezervácie Čabraď a hradu Čabraď bola v roku 2020 nominovaná na ocenenie Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji.

Pri príležitosti 70. narodenín jej pod hlavičkou TZ Severka
vychádza prierezová básnická zbierka s názvom “SOM”.

Comments are closed.