Turek (T.S. od Slanča) – 60 rokov

Dátum:
Čas:

* 31. 1. 1963 Turek (T.S. od Slanča, Bardejov 1982)

Písal sa rok 1982, keď nadšenie bardejovských kamarátov samotárov, množstvo spoločných zážitkov, ich túžba po romantike, dobrodružstve a nových priateľstvách, prerástla do rozhodnutia založiť trampskú osadu. Začali prvým záznamom v trampskej kronike, ktorý končil prísľubom: „Cítili sme, že osada bude.“ Nestalo sa tak. No i napriek tomu to začalo frčať. Trampi samotári spoločne získavali ďalšie nové zážitky a zápisov v kronike pribúdalo.

Prvá Porta v Plzni v roku 1982 a potom už každý rok, až do ´89. Zápisy o tom, ako vyčistili Kapušiansky hrad, Zborovský hrad, množstvo studničiek po okolí a vysadili stromčeky. Organizovali sa akcie:  Zimné táborenie v iglu, Šarkaniáda a cez víkendy (v lete i v zime) chodievali na Vaskojanku, zrubovú chatu pod Soliskom. Čistenie čergovských studničiek pod názvom Čergovská motyka a každú jar sadenie stromčekov. Od roku 1985 sa konali raz za dva roky Zlaté horúčky neďaleko obce Kobyly na fleku pri Slančovom ranči.

Koncom 80-tych rokov a v 90-tych rokoch osadná činnosť trocha ustala. Bolo to obdobie sobášov a prípravy malých trampčiat na osadný život, zároveň sa rozprúdilo organizovanie country bálov a nastala hudobná kariéra trampských kapiel DOLIŇACI (názov podľa krčmy Dolina v Bardejove) a WANDRACI.

Rok 2014 sa stal pre týchto bardejovských samotárov zlomovým. Stali sa spoluorganizátormi Slovensko-českého potlachu v Čičave. Sľub v kronike o tom, že bude osada sa naplnil. Dali si zhotoviť vlajku a domovenky a dostali sa do povedomia pod názvom TRAMPSKÍ SAMOTÁRI OD SLANČA. Pod touto vlajkou dodnes organizujú raz za dva roky nezabudnuteľné obľúbené podujatie „Zlatá horúčka“, pod taktovkou Čiča – pánsku jazdu s názvom „Wandracke potulky“, „Topenie šmaľca“ a „Šarkaniádu“ s pobytom na chate Čergov. Všetky akcie sprevádza neodmysliteľná muzika, pretože osada má dostatok dobrých muzikantov. Povedomie o existencii tejto partie už dávno prekročilo hranicu bardejovského kraja.

Turekove informácie do pripravovanej knihy o trampingu na východnom Slovensku spracovala Amazonka, redakčne krátené pre potreby webu

Comments are closed.