Májové stretnutie Tramp clubu Bratislava

28. 5. 2019

Počasie sa ani v máji neumúdrilo a tak sme opäť nemohli využiť záhradné priestory Slamenej Búdy. Šerif Džipo všetkých privítal a skonštatoval, že po minulé roky sme na májových stretnutiach už vždy sedávali vonku.

Džipo potom zvlášť privítal muzikantskú a spevácku návštevu z Prahy – Stani a Radku. Prišli medzi nás na toto májové stretnutie, tak ako mnoho ďalších, pri príležitosti smutnej udalosti. Tou bola posledná rozlúčka s Richardom Bodlákom – Frenkym z T.O. Yukon, ktorý skonal 15. mája, tri týždne pred dovŕšením 50 rokov.

Úvodné slová patrili rozlúčke s Jozefom Zelnerom – Pekelníkom z T.O. Hay River, ktorý skonal práve v deň stretnutia. Zaspomínal na neho spoluosadník Donald, zaspievala sa pieseň „Povstaňte kamarádi“.

Pred siedmou sa Slamka zaplnila, okrem pravidelných hostí prišli mnohí kvôli spomienke na zosnulého Frenkyho. Jeho deti Vodník a Ľubica priniesli vlajku a domovenku T.O. Yukon. Položili sme ich na celtu, na ktorú kronikár Kali vystavil jeho fotografiu, kahanec a klubovú kroniku. Do nej sa, kto chcel, mohol podpísať, alebo napísať pár spomienkových slov.

O Frenkym, jeho trampskom aj osobnom živote povedali pár slov Fiko, Bábovka a Pedierko z T.O. Divý Kaktus. Kamarátovi Frenkymu na rozlúčku zahral jeho obľúbenú pieseň „Pedro“. Pedierko ju spoznal na potlachoch v Dúbravke ešte zozačiatku 90. rokov. V tých rokoch ju hrával aj Dundee z T.O. Nipigon a trampi z Lamača. Potom sme všetci spoločne zaspievali pieseň „Frenky Dlouhán“.
Na Frenkyho na záver zaspomínala aj T.S. Stani z Prahy. Všetci  sme povstali a Stani s gitarou za úplného ticha zahrala a zaspievala svoju pieseň „Ahoj, tam nahoru“. Zložila ju pre kamarátov, ktorí navždy odišli. Tlmočili sme aj  telefonické, mailové a sms-kové kondolencie od vzdialených kamarátov – zo Slovenska, Moravy a Čiech.

Neskôr pokračoval chod Tramp clubu obvyklým spôsobom. Pripomenuli sme festival Blatina, ktorý sa koná v júni. V ponuke bol májový Trampský spravodaj. Na titulnej strane tohto nášho klubového časopisu  je opäť rozhľadňa – tentoraz Veľká Homoľa.

Júnové stretnutie bude 25. júna na Slamenej Búde.

Napísala: Andy Bábovka, T.O. Pohoda Karlova Ves, Bratislava
Foto: Džipo, S.T.O. Nemecká dolina a Tatanka, T.O. Starí tuláci

Comments are closed.