Júnové stretnutie Tramp clubu Bratislava

25. 6. 2019

Konečne sme prvý krát v tomto roku mohli využiť záhradné priestory Slamenej Búdy. Terasa sa postupne celá zaplnila.

Šerif Džipo po šiestej večer všetkých privítal a začal príjemnými udalosťami. V mesiaci júni oslavujú narodeniny hneď štyria členovia Tramp clubu a všetci majú pozoruhodný vek. Luby 88, Šaman Myšina 86, Mesác 83 a König 82 rokov. Z oslávencov boli prítomní Mesác z T.O. Rivada  a Šaman z T.O. Manila. Okrem gratulácií dostali bábovku od Bábovky a ponúkli kamarátov vínom, nealkom  a koláčmi. Muzikanti im zahrali pesničku „Veď mně dál, cesto má“. Kronikár Kali urobil zápis do klubovej kroniky a vedľa oslávencov sa podpísali všetci nad 80 rokov.

Na redakčnom stole bol nový júnový Trampský spravodaj a Severka č. 1/19. Na titulnej strane spravodaja – nášho klubového časopisu,  je opäť ďalšia rozhľadňa –  Lipky na Chvojnickej pahorkatine.

V sobotu 22. júna sa konal 10. ročník festivalu  pôvodnej trampskej piesne Blatina. Tradične na fleku pod Pezinskou Babou nazvanom podľa blízkeho potoka. Organizátori tento rok vydali cd Blatina s pesničkami 22 účastníkov 9. ročníkov, ktoré bolo tiež v ponuke na redakčnom stole.

Júlové stretnutie Tramp clubu Bratislava bude 30. 7. na Slamenej Búde.

Andy Bábovka (T.O. Pohoda Karlova Ves, Bratislava)

Foto: Džipo, Tatanka 

 

Comments are closed.