Júlové stretnutie Tramp clubu Bratislava

30. júl 2019 – Slamená Búda

Posledný utorok prvého prázdninového mesiaca počasie opäť prialo sedeniu na terase Slamky. Na toto stretnutie som pripravila minivýstavku Tramping v 40. rokoch minulého storočia na Slovensku, súvisiacu s históriou trampingu u nás spred vyše 70 rokov. Vystavované predmety, kroniky a kópie fotografií  som porozkladala na celtu na stôl. Nepočítala som však, že bude silný vietor a predmety odfúkne. Ochotný personál mi požičal lepiacu pásku, poháre a soľničky na zaťaženie. A tak s pomocou Pivca z T.O. Indián a neskôr Čerta sa podarilo všetko vystaviť a zabezpečiť pred vzlietnutím. Čo bolo vystavované je zrejmé z fotografií, obšírnejší článok vyjde do konca  augusta na tejto stránke.

Vystavované veci mi poskytli alebo zapožičali naši old trampi – pamätníci tých čias a účastníci trampských volejbalových a speváckych pretekov.

Postupne prichádzali ďalší, bolo nás menej ako po iné stretnutia, ale tí čo chodia pravidelne prišli takmer všetci. Žiaľ, bude opäť o jedného menej. Vodník z S.T.O. Rača priniesol smutnú správu. Skonal jeho spoluosadník Slížo, v mladosti člen T.O. Líščie diery. Pripomenuli sme si aj 5 rokov od skonu Brčka a tak pre oboch zaznela rozlúčková pieseň. Dlháňovi Slížovi sme ešte zaspievali jeho obľúbenú pesničku „Frenky dlouhán“.

Narodeniny oslavovala Kiddovka z T.O. Starí tuláci. S tradičnou bábovku sa rozdelila a na jej želanie muzikanti zahrali pieseň „Slepička kropenatá“.

Povedali sme informácie a rozdali zvadlá na 26. česko-slovenský potlach v Čebíne (Brno – venkov). Mapka, ako aj info o zaujímavostiach v okolí vyšla tiež na posledných dvoch stránkach júlového Trampského spravodaja. Na jeho titulke je ďalšia rozhľadňa – Brestovec Poľana.

Prišiel medzi nás Karfo – zástupca Festivalu pôvodnej trampskej piesne Blatina. Poďakoval sa kamarátom z Tramp clubu za podporu 10. ročníka.

Vedúci Slamky Robo opäť pripravil pre nás chlebíčky s domácou nátierkou.

Augustové stretnutie bude 27.8. na Slamenej Búde.

Napísala: Andy Bábovka

Foto: Džipo, Tatanka (úprava D’Ady)

Comments are closed.