Český tramping v časech formování a rozmachu

(Recenzia)

Začiatkom februára 2019 vyšla v nakladatelství Academia „útla“ 244 stránková publikácia, ktorá sa zoberá fenoménom zvaným tramping, aký nemá v českých a slovenských luhoch a hájoch obdobu a ani konkurenciu – Český tramping v časech formování a rozmachu: Jan Krško,  Jan Mareš,  Jan Pohunek,  Jan Randák,  Jan Špringl, Academia; Praha 2019.

Láska k prírode, pevné a roky pretrvávajúce kamarátstva, hodiny strávené v lese na pochodoch a vandroch, ale aj spanie pod širákom, nádherné potlachy a sleziny zažité pod oblohou posiatou množstvom hviezd za zvukov gitary. Áno, aj tieto slovné spojenia vyjadrujú ten naozajstný nefalšovaný vzťah k prírode a v neposlednej rade aj k voľnosti. Životný štýl, ktorého definícia sa hľadá len ťažko, sa označuje v českých a slovenských krajinách pojmom tramping.

Platí jedno nepísané pravidlo: „Raz trampom – navždy trampom“, a to aj z dôvodu, že „tramping“ to je životná filozofia, ktorá sa neprejavuje iba vojenským oblečením – maskáčmi a túrami po lesoch, ale v prípade trampingu ide o celoživotné krédo, ktoré ctí každý správny tramp a to je ochranársky vzťah k živej a neživej prírode, kde si každý osadník ctí a váži les, snaží sa mu porozumieť a k tomuto ochranárskemu vzťahu vedie aj svojich potomkov, ktorí často začínajú chodiť na čundre už ako malé deti a takto pokračujú v trampovaní celé vandrácke generácie a trampské rodiny.

Autori – pätica Jánov (Krško,  Mareš,  Pohunek,  Randák,  Špringl), z ktorých traja – Jan Krško, Jan Pohunek a Jan Špringl sú aktívni trampi a majú preto k tejto téme veľmi blízky vzťah a Jan Mareš má skúsenosti so skautingom, si tentoraz vzali „na paškál“ obdobie prvorepublikového trampingu a zamerali sa na obdobie rokov 1918-1939. V roku 2018 sme si pripomenuli storočnicu existencie trampského hnutia a táto publikácia nadväzuje na už vydané publikácie napr. Jan Pohunek: Století trampingu, Národní muzeum 2018 a mnoho ďalších.

Kniha je členená do šiestich nosných kapitol, v ktorých sa autori zaoberajú pojmovým ukotvením trampingu a večne neukončeným sporom, kto vlastne trampom je alebo nie je.  Aj dnes a denne, ak sa v lese stretnú dvaja vandráci vždy je namieste prvá, nikdy nekončiaca otázka, že kto z tej dvojice je ten vskutku pravý, naozajstný, nefalšovaný, vetrom a dažďom ošľahaný tramp. Dôležitým aspektom je samotný trampský priestor – kde je veľmi dobre opísaný často antagonistický vzťah miestneho obyvateľstva k trampom. Autori neobchádzajú ani tabuizované témy: vzťah trampov k dedinským krčmám a alkoholu, ktorý je aj v dnešných dobách pertraktovanou témou a trampi sú vďačnými objektmi výsmechu majiteľov pohostinských zariadení. Zdôraznený je význam trampingu pri mimoškolskej výchove, a tiež (a)politické aspekty trampského hnutia. V neposlednom rade je ďalšia rozsiahla kapitola venovaná trampingu ako popkultúrnemu fenoménu a záverečná kapitola sa zaoberá vzťahu trampov ku športu, ktorý bol ako inak vždy kladný.

Ako je v úvode publikácie uvedené, autori sa nepasujú do úlohy spracovať dejiny trampského hnutia, ale skôr odhaliť pestrosť významov, hodnôt a aktivít spojovaných s trampským hnutím. Kniha Český tramping je napísaná veľmi pútavo, obsahuje množstvo citácií z dobovej tlače a autori odviedli kus poctivej práce pri naštudovaní témy, ktorú citlivo zasadili do historických súvislostí. V závere publikácie je uvedený rozsiahly poznámkový aparát, zoznam použitej literatúry a prameňov. Samozrejmosťou je menný register, ktorý je doplnený registrom názvov jednotlivých osád a kempov.

Knihu rozhodne odporúčam všetkým vyznávačom voľného pobytu v prírode, do batohu vojde ľahko a ani ho veľmi nezaťaží. Kniha obsahuje vskutku zaujímavé a podnetné tipy, ktoré pomôžu mladým začínajúcim trampom v neľahkej orientácii v zložitom trampskom svete. Pretože aj súčasná mladá nastupujúca trampská generácia by mala predovšetkým poznať, z akých základov vzniklo trampské hnutie, kde sú jeho korene a z čoho sa zrodil tento jedinečný fenomén.

P.S.: Je veľkou škodou, že prvorepublikovému trampingu na Slovensku je venovaná iba jedna malá kapitola ale aj túto oblasť bude potrebné do budúcna prebádať a podrobne zmapovať.

Artúr „Arťo“ Soldán,
predseda OZ Priatelia lesa, šerif bývalej osady T. O. Zálesák

pozn. red.: Prvorepublikovému trampingu na Slovensku sa v podstatnej miere venovala publikácia Údolia nestíchli (Zdeno „Brčko“ Dočkal a kol., Tramp club Bratislava, 1991) a Jozef „Pekelník“ Zelner na internetovom portáli Trampnet a v tzv. Kronike trampských osád na Slovensku (šírené na CD / DVD). V súčasnosti je dôležité si uvedomiť, že teraz ešte žije posledná generácia pamätníkov predvojnového trampingu na Slovensku, ktorých spomienky, ale aj zachovaný faktografický materiál (kroniky, fotografie, a pod.) je potrebné zachovať pre dokončenie, resp. upresnenie tohto diela. Potenciál k tomu má tak Tramp club Bratislava, ako aj Trampské združenie Severka za pomoci ochotných trampských archivárov na Slovensku.

 

Comments are closed.