Letnopauza s novou Severkou

Odoberáš Severku? Čakáš na ďalšie tohtoročné číslo? Jedna z dobrých správ je to, že výtlačok pre teba je už v starostlivých rukách slovenskej pošty. A na čo z obsahu sa môžeš tešiť?

Po letných úvodníkoch sa predstavuje bratislavská kapela Grajciar, víťaz tohtoročného FTP v Horním Jelení. Na druhej strane obálky je v notovom zázname aj ich pieseň Búda. V pesničke s príbehom osvetľuje Modok okolnosti vzniku „ďatlovky“ Vyhnanie z raja.
V rubrike Po stopách tulákov si pripomíname dve výrazné postavy trampského (nielen) mediálneho a internetového sveta – Jozefa Pekelníka Zelnera a Richarda Frenkyho Bodláka. Spomedzi trampských osád, ktorí majú výročie, sme spracovali históriu T.O. Biely racek (Spišská Nová Ves).
Správy z ďalekých ciest obsahujú dokončenie opisu námornej plavby kamaráta Dobrodruha, cesty domáce zas tip na vander kopaničiarskym krajom s T.O. Pohoda.
Rubriky Keď nás navštívi múza a Porta Bohemica pohladia slovom básnickým aj poviedkovým, ale nájdeš tam aj výsledkový servis aktuálneho ročníka súťaží Trapsavec a Trasa.
Posledné strany Severky pokrývajú správičky vytrhnuté z cancákov, v dnešnej dobe už väčšinou internetovo facebookových.

Trampský občasník Severka je tu však naďalej aj v papierovej podobe a aj pre teba.

D’Ady, šéfredaktor

Comments are closed.