Aprílové stretnutie Tramp clubu Bratislava 2024

na Slamenej búde 30. 4. 2024.

Konečne sa počasie umúdrilo a mohli sme prvýkrát tento rok sedieť vonku na terase Slamky. Veď prišlo toľko ľudí, že vnútri by sme sa ani nepomestili.
Prítomných privítal šerif Džipo a zvlášť Pinyho z Kanady, ktorý priniesol pozdravy aj od Danyho.
Je to už 10 rokov, ako nás 9. apríla opustil Brčko, zakladateľ a dlhoročný redaktor Trampského spravodaja, ktorý stál aj pri začiatkoch a zaslúžil sa o rozvoj Tramp clubu Bratislava. Pripomenuli sme si ho vystavenou fotografiou a zápisom v kronike TCB.
Mimoriadnou bola návšteva z východného Slovenska. Informovať nás o nedávno vydanej knihe „História východoslovenského trampingu 1. časť“ prišli jej zostavovatelia Amazonka (T.Z. Severka) a Tik (T.O. Sosna, KE). Spolu s nimi prišli T.S Zoky a Tikova manželka Katka a kamarátka – rodáčka z Košíc, Vierka.
Amazonke sme dali slovo, aby nám knihu priblížila. Povedala, ako je priam symbolické, že si práve dnes pripomíname Brčka. Prečo? V úvode knihy napísala:
“Táto naša kniha je štafetou, ktorú sme prevzali od vzácneho človeka, kamaráta menom Zdeno Brčko Dočkal, autora knihy Údolia nestíchli – História trampingu na Slovensku (TCB, 1991). Do svojej knihy vložil v rozsahu 11 strán všetky fakty, ktoré zistil aj o trampingu na východe Slovenska. To bolo pre nás inšpiráciou a zároveň odrazovým mostíkom.”
Do klubovej kroniky k spomienke na Brčka Amazonka potom napísala:
Milý Brčko, podávam Ti do nebíčka služobné hlásenie: “Poctivo kráčame v Tvojich šľapajach. Vydali sme knihu, a to aj vďaka Tebe. Ďakujeme.”
O knihu bol veľký záujem a hneď sa rozchytala. Zaujímavosťou je, že k doplneniu informácií o trampingu na východnom Slovenska spred 70 až 80 rokov prispeli spomienkami a fotkami pamätníci Luby (*1931), Andy (*1933) a zosnulí Šaman Myšina (1933 – 2021) a Šoc (1942 – 2017), všetko členovia bývalých bratislavských trampských osád.
Našťastie sme opäť nemali žiadnu smutnú udalosť. Oslávenci neboli prítomní, a tak sme bábovky pre nich zjedli my všetci. Ešte bola navyše aj bábovka od Amazonky pre Bábovku, tú sme si samozrejme tiež dali všetci – bola veľmi chutná.
Nálada a zábava bola výborná. Hostia sa veľmi dobre cítili, mnohí sa s domácimi trampami „naživo“ videli až tu na Slamke, aj keď sa prostredníctvom komunikačných sietí poznali.
Na redakčnom stole bol nový – aprílový Trampský spravodaj. Tentokrát na titulnej strane je rieka Morava – práve tá časť jej toku, kde sa pod hradom Devín vlieva do Dunaja.

napísala: Andy Bábovka
foto: Džipo, Tatanka

Comments are closed.