Druhé tohtoročné stretnutie TCB

Druhé tohtoročné stretnutie Tramp clubu Bratislava na Slamenej búde sa konalo 27. februára 2024.

Šerif Džipo privítal prítomných a medzi nimi tiež opäť po pár mesiacoch aj najstaršieho člena Tramp clubu Bratislava – a určite aj najstaršieho aktívneho trampa na svete, Čárliho z T.O. Eldorádo 1945 (94 rokov).

Žiaľ, tak ako sme začali smutnými udalosťami v januári, tak sme pokračovali aj vo februári. Nečakane navždy odišiel Pančo z T.O. Dunajský kormorán ako aj ďalší osadník Memo. Rozlúčiť sa prišli medzi nás aj kamaráti z KKKV lodenice a T.O. Tri pramene. Bolo to kvôli poslednej rozlúčke s osadníkom Šurom, o ktorom povedal pár slov Baldy.

Po ťažkej chorobe skonal Tipši – dlhoročný šerif a čestný old šerif T.O.Askalona. Mnohí prišli na Tramp club rovno z jeho pohrebu, ktorého sa zúčastnilo mnoho kamarátov z rôznych trampských osád z celého Slovenska  (pozri – rozlúčka za trampov). Muzikanti zosnulým zahrali pieseň Odešel kamarád. Pieseň Ascalona, ktorá zaznela v krematóriu, sa spievala na Tipšiho počesť aj na Slamenej búde.

(V roce 1939 vznikla asi nejslavnější píseň z těchto let, kterou její autor Eman Sally Prkno nazval Ascalona a je napsaná podle skutečné osady. Prý i ten starý šerif se podobal tomu, o kterém se zpívá. Ve stejném čase vznikla i píseň o Kačáku a o Fort Adamsonu, což je název rodné osady Emana Sallyho Prkna. zdroj: Trampský magazín)

 

Kronikár Kali minulý mesiac chýbal a tak na toto stretnutie pripravil fotku a kahanček za Ježka, zosnulého v januári. Do klubovej kroniky pripravil parte a mnohí napísali Ježkovi pár slov ako poslednú spomienku na neho. Prišla aj Ježkova manželka Eliz, poďakovala sa muzikantom aj kamarátom za roky, ktoré Ježek s nimi strávil.

Po smutných udalostiach prišla na rad veselšia – narodeniny. Dve bábovky boli pre februárových oslávencov Stanleyho (90) a Puba (88) obaja z T.O. Eldorádo 1945. Prvý zo zdravotných dôvodov nemohol prísť a tak sa bábovka pre neho rozdelila. Oslávenec Pubo bábovku rozdelil a ponúkol kamarátom. Spoločne s Čárlim na mandolínky zahrali staré trampské piesne.

Šerif Džipo potom oboznámil so správou, ktorú poslal Luby (92 r.), čestný člen rady starších TCB, bývalý pokladník nášho klubu. Luby požiadal o prečítanie poďakovania Andy Bábovke v jeho mene a v mene najstarších trampov za jej pomoc, podporu, komunikáciu – a ak dôjde k tomu poslednému, aj za peknú rozlúčku. Osobnú, telefonickú, písomnú. Poďakovanie prečítal člen rady starších Špricek.

Luby_TCB20240227

 

No a potom sa pokračovalo v hudbe, speve, zábave, rozprávaní a aj spomínaní na zosnulých.

Na redakčnom stole bol nový – februárový Trampský spravodaj. Na titulke je PF-ko Tramp clubu Praha, ktoré vytvoril Havrda z T.O. Mantrap a TC Praha. Na stole bola aj výzva a tlačivo pre príspevok 2% na Severku.

napísala: Andy Bábovka
foto: Džipo, Tatanka

Comments are closed.