Podporte činnosť SEVERKY 2 % svojich daní

Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí sa rozhodli v roku 2023 nasmerovať 2 % svojich daní (ktoré by ste inak celé odviedli štátu), práve Trampskému združeniu Severka. Vlani sme mali veru čo robiť, aby sme vydali plnované štyri čísla časopisu. Museli sme zadotovať tlač, keďže tlačiarov (a tým pádom aj nás) nemilo prekvapilo výrazné zvýšenie cien papiera. A došlo tiež k zvýšeniu cien poštovného…
Dokončovali sme tiež predtlačovú prípravu knihy o histórii východoslovenského trampingu (okrem Košíc, ktoré by mali byť spracované samostatne) a “bojovali” s byrokraciou pri získavaní priestorov pre depozit a výstavy trampského múzea.
Na tieto dve aktivity (tlač knihy a zariadenie priestorov) využijeme prostriedky venované z 2% v roku 2024.

Ak sa rozhodnete podporiť aj tento rok Trampské združenie SEVERKA, budeme veľmi radi.

Ďalej nájdete postup, ako venovať 2 % blízkemu, či sympatickému občianskemu združeniu alebo neziskovej organizácii, ktoré sa pre tento účel za vyše 50-eurový poplatok musia každoročne registrovať u  notára v  tzv. registri oprávnených prijímateľov.

vytlač a distribuuj tento plagátik medzi svojimi známymi

 

Ako postupovať?

Príslušné údaje(názov, adresa a IČO nášho združenia) sa vyplňujú priamo v  daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie, odošlú Potvrdenie od zamestnávateľa a  Vyhlásenie o  poukázaní 2% z  dane na daňový úrad príslušný miestu ich bydliska. Rozhodne ich neposielajte nám, ako to niektorí stále robíte!

Podrobný postup a podmienky, ako môžeš prispieť, nájdeš na webe finančnej správy, skrátene takto:
1. Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, obvykle to v serióznej forme robí mzdová učtáreň automaticky.
2. Požiadať zamestnávateľa, aby ti vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z tvojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech prijímateľa poukázať
4. Doplníš potrebné kolónky na Vyhlásenie, kde už sú vypísané údaje o TZ Severka.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy

Pre zamestnancov – nepodnikateľov, prikladáme aj potrebné tlačivá. Pozor – len tieto daňový úrad akceptuje! pozn.  finančná správa upozorňuje na vyplnenie IČO tak, aby bolo zarovnané od pravého okraja príslušnej kolónky

potvrdenie_2024

vyhlásenie_2024 (ulož alebo vytlač editovateľné pdf)

Fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, ako aj právnické osoby majú príslušné kolónky priamo na tlačive daňového priznania. Podrobný popis je opäť na webe finančnej správy. Stačí dopísať tieto údaje o TZ SEVERKA:

Názov – Trampské združenie Severka

Sídlo – Martin, 03601, Jilemnického, 23/15

Práv. forma – Občianske združenie

IČO – 14220814

ĎAKUJEME !

Pozn.: potrebné tlačivá, ako aj ďalšie užitočné informácie sú na stránke finančnej správy; pri splnení určitých podmienok môžu fyzické osoby poukázať až 3%

 

Comments are closed.