ARCHÍV – Tramping a trampská pieseň regiónu Turiec

Vo štvrtok 26.októbra 2017 bola v Martine v Slovenskom národnom múzeu  – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku otvorená výstava “Tramping a trampská pieseň regiónu Turiec”. Pripravilo ju Trampské združenie SEVERKA v spolupráci so spomenutým múzeom a  miestnym Turčianskym trampským dejepisným spolkom PADVA.

Po zahájení “Vlajkou” v podaní hudobnej skupiny Šťastní chlapci nasledovali príhovory organizátorov a v závere oficialít “bonbónik” v podobe krstu autorského spevníka významného miestneho trampského skladateľa a hudobníka Rudolfa Ďurkoviča – DOLFA. Spevník dvadsiatich jeho piesní, ilustrovaný dobovými fotografiami a Dolfovými linorytmi, je vôbec prvým z novovytvorenej edície PIESNE OD TRAMPSKÝCH OHŇOV a prvým vydaným z pripravovaných spevníkov regiónu Turiec.

Okrem domácich dorazili na vernisáž aj kamaráti zo vzdialenejších lokalít (Hronsek, Zvolen, Skalica, Bratislava), napr. Ladislav Khandl – Vlk z Bratislavy. Osobitne potešila prítomnosť etnografa Arneho B. Manna, autora trampom dobre známej práce ‑ Obrady prijímania nových členov do trampskej osady  (1985).

Tí, čo nestihli otvorenie, majú možnosť pozrieť si výstavu do konca februára 2018 a spojiť to s vandrom do okolitých hôr.

Súvislosti

Výstava je jednou z aktivít rovnomenného projektu, spolufinancovaného z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja v rámci programu KULTÚRA; podprogram 1  Živá kultúra. Projekt si dal za cieľ zozbierať slovenské trampské piesne z tohto regiónu, informácie o ich autoroch a interpretoch, zachované zvukové záznamy a popri tom aktualizovať zoznam trampských osád, samotárov a hudobných skupín, ktoré v tomto regióne pôsobili a pôsobia.

Všetky tieto aktivity sa dejú na pozadí a z popudu blížiaceho sa 100. výročia vzniku trampingu, ktoré si pripomenieme v roku 2018. Kvôli nemu sa už od minulého roka schádzajú zástupcovia viacerých slovenských trampských regiónov a združení, aby zostavili akúsi kroniku trampingu na Slovensku.

Je pravda, že jedna takáto kniha už vďaka úsiliu Zdena Dočkala – Brčka a jeho spolupracovníkov vznikla (Údolia nestíchli – Dejiny trampingu na Slovensku, 1991), odvtedy však prešlo dosť rokov a objavila sa snaha vytvoriť takúto kroniku skôr z pohľadu regiónov. Dohodlo sa preto, že pre dosiahnutie čo najväčšej objektivity a historickej vernosti si svoju časť histórie spracuje každý región sám. Do úlohy šéfredaktora publikácie a koordinátora tejto  činnosti bol ustanovený Adalbert Mezei –  D’Ady z Trampského združenia Severka.

Vkladom turčianskych trampov do tohto celoslovenského projektu je aj práve prebiehajúca výstava a s ňou súvisiace aktivity. Ďalším vkladom má byť plánované otvorenie trampského múzea v Blatnici v roku 2018 a v jeho predvečer usporiadanie celoturčianskeho potlachu.

foto: Arne Mann, Baška, Iggy
text: Modok

Comments are closed.