Opäť spolu!

Stretnutie Tramp clubu Bratislava na Slamenej Búde
29. 6. 2021

Desať mesiacov!!! Toľko uplynulo od posledného stretnutia TCB  na Slamke – bolo to v auguste 2020. Po tak dlhej prestávke prišiel na Slamku v posledný utorok v júni  (29. 6.), každý kto mohol. Kto nemohol, tak to bolo zo zdravotných či dovolenkových príčin, alebo kvôli veľkým horúčavám.

Na terase na Slamke, hoci bol podvečer, bolo plno – pri stoloch sedeli aj bežní  hostia. Účasť  našich bola dostatočná, najviac si ale treba vážiť, že prišli vyše 80-tnici old boys + old lady Kiddovka a ako vždy  svieži a mladistvý 90-tnik Šperhák v sprievode dcéry  Katky.

Prekvapivo nízka bola účasť muzikantov. Pri ich stole sa zišli iba Ježek a Pedierko. Ale aj keď vo dvojici, pekne nám zahrali. Dôstojne odznela rozlúčková pieseň Odešel kamarád, ktorú sme spoločne odspievali na pamiatku tým, čo navždy odišli. A nebolo ich málo.

K stretnutiam patria aj blahoželania oslávencom. Júnových bolo päť,  prítomní ale iba dvaja. 70-tnik Negro, T.O. Kalimantan a 85 ročný Mesác, T.O. Rivada, ktorý keďže je Paľo, zároveň  oslávil  aj meniny. Chlapci dostali bábovku od Bábovky. Oslávencom, ktorí neprišli – Luby (90), Šaman Myšina (88) a König (82) sme zapriali na diaľku a ich bábovku zjedli všetci  spolu. Veď keby boli medzi nami, určite by sa rozdelili a kamarátov ponúkli. Ježek a Pedierko zahrali oslávencom hit Boba Hurikána Rikatádo.

Na redakčnom stole bol v ponuke nový, v r. 2021 prvý, Trampský spravodaj.

Teraz vyšiel ako šesťčíslo: TS 6 január až jún 2021, č. 335 až 340. Toto rozšírené číslo obsahuje udalosti, ktoré sa udiali za prvý polrok + farebné fotky  z vandrov, splavov, stretnutí či posledných rozlúčok a PF-iek, ktoré postupne prichádzali do redakcie. Pôvodne mal TS vyjsť v januári  a tradične s Lexovou kresbou na titulke. A tak hoci v júni, obálku časopisu tvorí jeho vtipná kresbička so zimným motívom. Zaúradoval aj trampský tlačiarensky škriatok – letopočet v hlavičke na titulnej strane mal byť samozrejme 2021.

Kali informoval o krste knihy k 80. výročiu založenia Trampských osád ivanských. Knihu si bolo možné aj pozrieť. V súčasnosti je vypredaná, ale pripravuje sa dotlač.

Povedali  sme aj info k 27. slovensko-českému potlachu od spoluorganizátora  Klačka. Z minulého roka preložený potlach sa koná 3. – 5. 9. 2021 v Dubovej. Viac na stránke: 27. slovensko-český potlach, ktorá bude  postupne aktualizovaná.

Od Túlavej Jackie a D’Adyho (T.O. Hadie údolie, TZ Severka) prišla výzva  k podpore záchrany  hradu a prírody rezervácie Čabraď a prírody  rieky Litavy. Podpora je možná osobne – účasťou na brigádach na hrade, darom, ochranu  Litavy je možnosť podporiť aj  kúpou  pohľadníc. Tieto boli v ponuke na redakčnom stole spolu  s Trampským spravodajom, Severkou, vlajkami  a odznakmi Tramp clubu Bratislava.

Júlové stretnutie bude 27. 7.  na Slamenej Búde.

Napísala: Andy Bábovka, foto: Tatanka, Džipo, Kiri

Comments are closed.