42. výročný oheň T.O. Dlhé Nože

Na potlachy do Malej Canady chodievame už ako domov. Vstupom na flek nás vždy ovanie príjemný pocit, že sme súčasťou tejto veľkej trampskej rodiny a to vďaka prístupu kamarátov, ktorí to tu desaťročia budovali.

Tohtoročný výročný oheň T.O. Dlhé Nože bol v zásadnej veci úplne iný, ako všetky predošlé. Šerif Sanchez, zakladateľ drienovskej „Mekky“ trampingu – chýbal. Určite nepreháňam, keď poviem, že mnohí išli s malou dušičkou a otázkou, aké to bude bez neho. Milým prekvapením bolo, že Sanchez tam bol, a to priamo v saloone. Mal všetkých na dohľad a pohládzal ich svojím prívetivým zrakom z veľkej šerifskej hviezdy umiestnenej nad jeho obľúbeným miestom. Pocit, že je prostredníctvom spomienok stále s nami, napokon prekonal pôvodné obavy. To, čo roky vštepoval do svojho syna Michala, sa teraz zúročilo. Šerifská hviezda zdobila Michalovu hruď , keď so zdedenou láskavosťou srdečne všetkých privítal a zodpovedne organizoval vydarený výročný oheň. A s láskou k tomuto miestu vybudoval s pomocou kamarátov pamätné miesto pre tých, ktorí museli navždy odísť. To, že osada bude plnohodnotne fungovať naďalej, dosvedčil aktom prijímania nového člena Juraja. V Malej Canade vládla cez víkend ničím nerušená pohodová nálada s veselou vravou, so spevom, súťažami a vôňou guláša.

Krátko po zapálení slávnostného ohňa predstúpil so svojou gitarou kamarát Jarda Skalník z Kolína, ktorý ako člen T.O. Dlhé Nože je delegátom so šerifskou hviezdou pre zahraničný styk. Ako nositeľ tejto funkcie dostal vyšitú kópiu vlajky, s ktorou sa prezentuje aj na potlachoch v Čechách. Jarda vyzval prítomných, aby si posadali okolo ohňa. Všetko stíchlo. Viac ako 120 tvárí uprelo svoj pohľad na Jardu alebo do spomienok. Bolo počuť iba praskanie ohňa a Malou Canadou sa niesol jeho hlas s piesňou pre Sancheza. Nejedna ruka zotrela tajne slzu z líca. Pocit priateľstva táto chvíľa iba umocnila. Nedeľné ráno bolo upletené z lúčov slnka a tónov gitár s piesňami na cestu.

Ahoj Malá Canada, ahoj kamaráti!

Amazonka a Tik
foto: Amazonka a Zdenka G.

Comments are closed.