51. výročie T.O. Prvé ohne

Letné obdobie na východnom Slovensku bolo bohaté na trampské akcie. Nadišla jeseň a spolu s padajúcim lístím sa do našich mailových schránok dostala aj pozvánka od šerifa Vlada na výročný oheň z príležitosti 51. výročia založenia T.O. Prvé ohne (Košice), ktorý sa konal 9. – 10. októbra na fleku Sedem smädných prameňov.

Optimistické počasie napomohlo k bohatej účasti. Na vlajkovom stožiari sa zaskveli vlajky z rôznych kútov východu Slovenska. Šerif Vlado venoval príprave veľkú pozornosť. A ako sme sa neskôr dozvedeli, všetko si pripravil vo vlastnej réžii. Vzorne upravený priestor, dostatok miesta na sedenie, dostatok dreva na zohriatie, krásne placky pre víťazov a bohatý program, ktorý začal v sobotu o 13. hodine zapálením pietneho ohňa. Oheň prebudil k životu trením driev zručný indián Miki. Šerif privítal prítomných a predstavil jedného zo štvorice zakladateľov osady Štefana „Steve“ Baču, ktorý prišiel k pietnemu ohňu, aby prejavil obdiv šerifovi, ktorý udržal osadu do dnešných dní aktívnu. Porozprával o tom, ako zakladatelia pomerne rýchlo zišli z trampského chodníka, ale život osady neuhasol vďaka Gaštanovi, ktorý prišiel v pravý čas, aby pridal polienka, vďaka ktorým sa osadný život naplno rozhorel. Dnes tvoria osadu šerif Vlado, jeho manželka Magda a Gaštanova dcéra Erika. Aj v Kanade žijúci Charles Cooper a Pavol „Korheľ“ Gorel.

Po krátkom spomínaní sa rozprúdilo súťaženie v troch disciplínach. Hrnček var, Zálesácky viacboj a veselým prekvapením bola Stonožka. Ten, kto práve nesúťažil, ten hral, spieval, počúval či debatoval. V príjemnej atmosfére sa deň preklopil k večeru. Krátko pred devätnástou hodinou zvolával indiánov bubon všetkých prítomných k slávnostnému ohňu, ktorý zapálila Dilly (T.O. Zlatý had), Pogo (T.O. Toyeri), Marian (T.O. Nočný vták) a zástupkyňa indiánov Lenka. Vrava a spev zneli takmer do rána, ktoré bolo chladné, ale slnečné. Zo spomienok budeme dlho čerpať energiu, pretože bolo báječne.

Amazonka a Tik

foto: Legil, Amazonka, Zoky

Comments are closed.