Septembrové stretnutie TCB

28. 9. 2021

Babie leto sa vrátilo, a tak vďaka peknému počasiu sme mohli opäť byť vonku na terase Slamenej Búdy. Návštevnosť bola za tento rok najvyššia, väčšina stolov bola obsadená členmi Tramp clubu či kamarátmi z iných osád, alebo sympatizantmi.

Šerif Džipo privítal  prítomných. O skone Greenhorna z T.O. Desperádo v Kanade – Vancouveri sme informovali už na augustovom stretnutí, ale teraz medzi nás prišli jeho sestra a neter. Obe napísali pekné rozlúčkové slová do Trampského spravodaja. Spoločne sme zosnulému zaspievali pieseň Povstaňte kamarádi.

Väčšina prítomných bola na 27. slovensko-českom potlachu na Dubovej, ktorý sa konal začiatkom septembra. Všetci sa zhodli, že potlach bol výborne pripravený a konal sa na krásnom mieste. Potlachu prialo aj počasie a tak si každý odniesol tie najlepšie spomienky.

Reportáž z potlachu čítaj na: www.severka.online

Po vyše roku medzi nás zavítali Andy z T.O. Manila s manželkou Ester. Po dlhej dobe sa obaja radi porozprávali s kamarátmi pri stole Milénium.
Z rovnakej osady po dvoch mesiacoch prišiel aj Šaman Myšina. Užíval si pesničky, ktoré sa hrali pri muzikantskom stole.

Na redakčnom stole bol v ponuke nový – septembrový Trampský spravodaj č. 343, odznaky a vlajočky z 27. slovensko-českého potlachu, odznaky a vlajka Tramp clubu Bratislava, Brčkova kniha Údolia nestíchli.

napísala: Andy Bábovka
foto: Tatanka, Džipo

Comments are closed.