Januárový Tramp club – so Šamanom Myšinom, no bez neho

Po takmer trojmesačnej prestávke sme sa mohli opäť spolu stretnúť na Slamke.

Žiaľ, zastihla nás smutná správa – 24. 1. 2022 vo veku 88 odkráčal na svoj posledný vander Šaman Myšina,  člen T.O. Manila, T.O. Starci a člen rady starších Tramp clubu Bratislava, držiteľ Hawkinsovej placky z r. 2007, verný trampingu a hudbe celý život. Bol vynikajúci  muzikant, vystupoval s džezovým orchestrom v rozhlase aj televízii. Kronikár TCB Kali na poslednú rozlúčku so zosnulým pekne pripravil klubovú kroniku. Prítomní do nej napísali pár slov na rozlúčku. Vystavil aj fotografiu, zapálili sme kahanček. Andy Bábovka povedala prítomným spomienku na neho. Pedro mu na rozlúčku zahral pieseň Karpaty, ktorú pre Šamana (ako pred rokmi začal nazývať Myšinu) zložil k jeho 80-tke. Pridal aj časť slovenskej verzie piesne My way.

pedro_male_karpaty

 

V roku 2021 sme blahoželali Myšinovi k jeho 88. narodeninám, vrátane krátkeho životopisu.

Na kamaráta z mladosti si pri stole zaspomínali aj Mesác z T.O. Rivada a Pivec z T.O. Indián. Poznali Myšinu nielen ako mladého trampa, ale aj ako staršieho spolužiaka na štátnom gymnáziu. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v bratislavskom krematóriu 4. februára. Bola veľmi pôsobivá, plná krásnej hudby a zúčastnili sa jej aj trampi – starší  Myšinovi rovesníci, aj tí mladší, ktorí ho poznali. V mene trampov „Posledné AHOJ!“ kamarátovi povedala Andy Bábovka.

Pripomenuli sme si aj úmrtie najstaršieho českého skauta – Eduard “Hroznýš” Marek, člen tretieho odboja, zomrel 22. januára vo veku 104 rokov.
Život ide ďalej a ani tí, ktorí odchádzajú naveky, by nechceli, aby sa za nimi dlho smútilo.
Okrúhle narodeniny oslavoval Kaktus z karloveskej  Lodenice Tatran. Pripil si s kamarátmi a pridal pár vtipných slov.
Muzikantov bolo pomenej – na gitaru hrali Charlie a Pedro, na mandolínu Pubo a neskôr prišiel Tibor.

Na redakčnom stole bol nový januárový – rozšírený Trampský spravodaj. V roku 2022 totiž TS oslavuje 30 rokov od svojho vzniku. A tak v každom novom čísle bude výber zo spravodajov od jeho počiatku.

Januárové číslo Trampského spravodaja je už číslo 347. Sú v ňom uverejnené celé nulté a výber prvého čísla TS z r. 1992. Čitatelia si takto pripomenú, ako náš klubový “tridsiatnik” vznikal, čo obsahoval, aké problémy mali s prípravou a vydávaním jeho hlavní tvorcovia: Brčko a ilustračne Lexo.
Na redakčnom stole bola aj Severka 3,4/2021, zbierka Túlavej Jackie “Som”, Fredyho kniha “Stopou toulavou”, minuloročné čísla Trampského spravodaja, odznaky TCB, ako aj z česko-slovenského potlachu v Čebíne i slovensko-českého na Dubovej.

článok napísala: Andy Bábovka
foto: Džipo, Tatanka, Andy Bbka

Comments are closed.