Tramp club pod dvojkami

Februárový Tramp club na Slamenej Búde sa konal 22.2.22. To už ale bolo – čo sa numerológie týka, všetko.

Šerif Džipo privítal prítomných. Mal iba príjemnú povinnosť – zablahoželať oslávencom, z ktorých boli medzi nami traja: Kid z T.O. Yukon a T.O. Starci oslávil 86 rokov, rovnako ako Pubo z T.O. Eldorádo 1945  a 70-tku oslavoval Vodník z S.T.O. Rača. Každý dostal bábovku od Bábovky a Vodník sebe aj ostatným zahral svoju obľúbenú pesničku.

Potom prišla na rad ďalšia významná udalosť. Po skone Šamana Myšinu, ktorý bol členom rady starších Tramp clubu Bratislava, rada starších navrhla za svojho člena Špricka z T.O. Zlatá Kaledónia a šerifa T.O.I. Špricek návrh prijal a tak ho Kali oficiálne uviedol ako nového člena.

Radu starších Tramp clubu Bratislava tak od februára 2022 tvoria: Špricek, Pedro Kačiňák, Kali, Andy Bábovka a čestný člen Luby.

Na redakčnom stole bol v ponuke Trampský spravodaj – nové februárové číslo, ako aj čísla z minulých mesiacov. Tento rok si pripomíname 30. výročie vzniku TS. A tak, podobne ako v januárovom čísle, aj v tomto sa obrázkami a výberom informácií pripomenul Trampský spravodaj z r. 1992.

Novinkou bola avizovaný zborník „Najväčšia radosť škodoradosť“, vydaný Trampským združením Severka koncom minulého roka.

Šéf Slamenej Búdy Robo dal tradične pripraviť chlebíky s výbornou domácou nátierkou.

Podobne, ako v januári, nás bolo pomenej a chýbali najmä muzikanti. Na gitaru zahrali Charlie, Pedierko, Vodník a na mandolínu oslávenec Pubo.

Napísala: Andy Bábovka
Foto: Džipo, Pedro, Andy Bbka

Comments are closed.