Podporte činnosť SEVERKY 2 % svojich daní

Hoci vlaňajší rok (2021) bol „vďaka“ pandémii koronavírusu chaotický aj v termínoch daňových priznaní a iných povinností pre finančnú správu, tak poskytovanie podielu zo zaplatených daní, tzv. 2 percentá sa zatiaľ nezmenilo.  Tak pripájame návod, ako nasmerovať 2 % svojich daní (ktoré by ste inak celé odviedli štátu), blízkemu či sympatickému občianskemu združeniu alebo neziskovej organizácii, ktoré sa pre tento účel za vyše 50-eurový poplatok musia každoročne registrovať u  notára v  tzv. registri oprávnených prijímateľov.

Ak sa rozhodnete podporiť aj tento rok Trampské združenie SEVERKA, budeme veľmi radi. Vaše príspevky sú pre nás vítanou finančnou injekciou, ktorú využívame napríklad ako príspevok na tlač časopisu. V minulom roku sa nám síce nepodarilo dokončiť všetky plánované aktivity, ale z 2% sme financovali prevádzku webových stránok a vydali sme dve publikácie – zbierku Túlavej Jackie – SOM a výberovku Na vandri so Severkou – Najväčšia radosť škodoradosť.

vytlač si tento plagátik a oslov aj svojich kolegov, priateľov a známych

vytlač si tento plagátik a oslov aj svojich kolegov, priateľov a známych

Ako postupovať?

Príslušné údaje(názov, adresa a IČO nášho združenia) sa vyplňujú priamo v  daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie, odošlú Potvrdenie od zamestnávateľa a  Vyhlásenie o  poukázaní 2% z  dane na daňový úrad príslušný miestu ich bydliska. Rozhodne ich neposielajte nám, ako to niektorí stále robíte!

Podrobný postup a podmienky, ako môžeš prispieť, nájdeš na webe finančnej správy, skrátene takto:
1. Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, obvykle to v serióznej forme robí mzdová učtáreň automaticky.
2. Požiadať zamestnávateľa, aby ti vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z tvojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech prijímateľa poukázať
4. Doplníš potrebné kolónky na Vyhlásenie, kde už sú vypísané údaje o TZ Severka.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy

Pre zamestnancov – nepodnikateľov, prikladáme aj potrebné tlačivá. Pozor – len tieto daňový úrad akceptuje! pozn.  finančná správa upozorňuje na vyplnenie IČO tak, aby bolo zarovnané od pravého okraja príslušnej kolónky

potvrdenie_2022

vyhlásenie_2022 (ulož alebo vytlač editovateľné pdf)

Fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, ako aj právnické osoby majú príslušné kolónky priamo na tlačive daňového priznania. Stačí dopísať tieto údaje o TZ SEVERKA:

Názov – Trampské združenie Severka

Sídlo – Martin, 03601, Jilemnického, 23/15

Práv. forma – Občianske združenie

IČO – 14220814

ĎAKUJEME !

Pozn.: potrebné tlačivá, ako aj ďalšie užitočné informácie sú na stránke finančnej správy; pri splnení určitých podmienok môžu fyzické osoby poukázať až 3%

 

Comments are closed.