Štvrté tohtoročné stretnutie Tramp clubu Bratislava

na Slamenej Búde, Bratislava  – Koliba,
utorok 25. 4. 2023

Šerif Džipo privítal prítomných a predstavil nám dvoch hostí – Janku a Aleša z Račianskeho muzeálneho spolku (RMS). Janka dostala slovo a pozvala všetkých na výstavu Račianski trampi a ich svet. Je otvorená v Červenej lisovni Nemeckého kultúrneho domu v Rači od 6. mája. (link na zvadlo +link na info z Tvojej stránky.

Myšlienka vznikla už pred pár rokmi, ale zastavila ju korona. Výstava sa ale postupne pripravovala a pri získavaní vystavených predmetov a informácií pomáhali aj mnohí členovia račianskych osád.

Tramp club Bratislava (TCB) na výstavu venoval niekoľko výtlačkov mesačníka TCB Trampský spravodaj (TS) z posledných rokov a  knihu Údolia nestíchli –  história trampingu na Slovensku. Jej autorom je Brčko – Zdeno Dočkal (T.O. Zálesák, 1925 – 2014), zakladateľ a šéfredaktor TS a dlhoročný šerif Tramp clubu. Aj Brčko ako mladý tramp so svojou osadou častokrát čundroval

vo vtedy ešte nepreskúmaných a tajuplných lesoch nad Račou, ktorá sa neskôr stala mestskou časťou Bratislavy.

Jeden zo vzácnych vystavených predmetov na výstavu zapožičal najstarší a stále aktívny člen TCB Čárli (*1929) z T.O. Eldorádo 1945. Je to pohár za 3. miesto v Trampských speváckych pretekoch z r. 1949, ktoré sa konali práve v Rači. Dodnes, aj po vyše siedmych desaťročiach Čárli spomína, ako im 2. miesto tesne uniklo. Jednému z porotcov sa totiž nepáčil  názov jednej z piesní, s ktorou súťažili – Na západ je cesta dlouhá. Podľa neho údajne text navádzal mládež na spoločensky nevhodné  konanie… A strhol im body…

Speváckych pretekov sa vtedy zúčastnil aj Bob Hurikán – Josef Peterka, legenda československého trampingu. Zaujímavú spomienku na neho pred takmer 30. rokmi do TS č. 23 – máj 1994 napísal Indoš – Alex Sklenica (T.O. Dakota, 1922  – 2000), legenda bratislavského trampingu. V spomienke opisuje ako sa on a Bob spolu túlali po Vysokých Tatrách ešte predtým, ako Hurikán prvýkrát zavítal na preteky do Rače. Táto spomienka je znovu po vyše tridsiatich rokoch uverejnená v najnovšom – májovom  čísle – Trampský spravodaj č. 363, ktorý vychádza 30. mája.

Na výstavu v Rači je k poháru Eldoráda ešte venovaná zväčšená kópia fotografie z osadnej kroniky, na ktorej je zachytený tento zbor na pódiu priamo počas súťaže. Vľavo na fotke je vidno pripravené poháre za 1., 2. a 3. miesto. Poháre venoval vtedajší reprezentant v cyklistike Vlasto Ružička, ktorý chodieval s T.O. Utah a s trampami sa dobre poznal.

Na výstavu bola venovaná aj kópia účastníckeho Diplomu pre Rumovú rotu, súťažiacu tiež na pretekoch v Rači v r. 1949. Kópiu poskytol Zugo, šerif T.O. Dunajský kormorán.

Janka z RM-spolku sa poďakovala za pomoc a spoluprácu. Hneď sa zoznámila sa s Čárlim, posledným žijúcim priamym účastníkom a aj súťažiacim na pretekoch spred 74 rokov. Mali sa o čom porozprávať.

Oslávencov sme v apríli nemali, ale jeden oslávenec s okrúhlym výročím sa na tomto stretnutí pripomenul. Je ním račianska T.O. Zlatá líška, založená v apríli 1963.

Zo Zlatej líšky zostali už len piati osadníci, čo je primálo na organizovanie výročného potlachu. Keď ich bolo viac a boli aj mladší, robievali výročné ohne každých 5 rokov a boli to vydarené a vždy dobre pripravené potlachy. Šesťdesiatku si preto pripomenuli na Slamke v kruhu kamarátov. Šerif Mono rozdal na pamiatku camrátka, k tomu fotku z 50. výročia a pamätný list.(link na fotku).

Zaujímavé bolo stretnutie dvoch Kaktusov – toho “nášho”, z lodenice Tatran Bratislava a Kaktusa z Martina,  ktorý nás prišiel na Slamku pozrieť.

Na redakčnom stole bol nový – aprílový Trampský spravodaj ako aj Severka č. 1/2023.

Na titulke aprílového spravodaja, tematicky venovanej studničkám, prameňom a potôčikom na Slovensku, je  v tomto čísle prameň pod Foxovou búdou na Granade nad Račou.

Napísala: Andy Bábovka, máj 2023
Foto: Tatanka, Džipo, Kolo, Andy Bbka

Comments are closed.