Decembrová hračka

Dátum:
Čas:

Kamaráti a kamarátky. Srdečne vás všetkých pozývame na poslednú hračku v tomto roku.
Stretneme sa 10.12. 2022 od 19,00 hod v Myjave U Švejka.
Tak prosím zbaľte svoje “sladké drevá” a dobrú náladu a príďte sa aj psychicky posilniť pred vianočným zhonom.
Veľmi sa na vás všetkých tešíme.

Mako a Farma Kemp

Comments are closed.