Sarti (T.O. Guadiana) – 71 rokov

Dátum:
Čas:

*11. 8. 1951 – Sarti (T.O. Guadiana, BA 1970)

Trampská osada GUADIANA bola založená 25. júla 1970 v Bratislave.

Pri jej založení stáli kamaráti Paťo, Sarti, Čibuk, Upi, Slici, Romco, Fredy-Prdy obhadzovač, Mufty, Hugo, Chropko, Chrobák – tiež Chrobáčik, Šéf, Jackye, Paggy, Batty, Donald a Orfi. Prvým šerifom osady bol kamarát Chrobák. Potom osadu viedla rada starších.
Osada mala svoj flek na Zochovej chate, v lese nad kúpaliskom. V roku 1971 si tam postavili trampskú chajdu. Chata však vyhorela v roku 1973 (alebo 1974).
V súčasnosti kamaráti z osady GUADIANA na tento flek oproti Zochovej chate už nechodia. Najčastejšie sa stretávajú na chate v rekreačnej oblasti pri Rohožníku.

A ako si pred časom spomenul na Radu starších v osade GUADIANA kamarát Starý Vlk z trampskej osady BOJOVÍ VLCI: „Osada GUADIANA mala vládu triumvirátu /troch/, ktorá sa vraj mohla osvedčiť iba v starom Ríme, no nie však v trampskej osade. Preto sa osadná rada starších uzniesla že rok 1972 privítajú voľbou šerifa. Tajným hlasovaním si osadníci zvolili za svojho šerifa kamaráta Chrobáčika.
Jeho stručná charakteristika – je študentom biológie (v tom čase), má rád prírodu, je dobrý gitarista a aj skladateľ trampských pesničiek.
A isté je, že spomínané dobré vlastnosti mu zostali do dnešných dní.”

dňa 10.apríla 2003

chatka Guadiana na Lexovej kresbe a reálny stav v roku 1973

Hymna trampskej osady GUADIANA

Hoc šiel by som nevedno kam,
I tak sa rád vrátim tam.
Kde som len býval tak rád,
Kde platí slovo kamarát.

Iste sa vždy vrátim tam,
do osady, ktorú rád mám.
Už stúpa hmla nad osadou,
už stúpa vlajka nad Guadianou

Už znie pieseň Guadiany
les aj potok spievajú si s nami.

Zdroj: Kronika trampských osád, Pekelník; apríl 2019

Comments are closed.