Potlach trampských osád Podkova, Michigan a Dostavník

V dňoch 6. – 8.septembra sa na už takmer zabudnutom fleku Kotlinky nad obcou Bystrička pri Martine konal „trojpotlach“ turčianskych trampských osád Podkova (Martin, vznik 1973), Michigan (Martin, 1977) a Dostavník (Vrútky, 1979).

Termín síce kolidoval s termínom konania česko-slovenského potlachu, ale aj napriek tomu a napriek hrozivým predpovediam počasia sa na fleku zišlo asi 90 kamarátov a kamarátok. V príjemnej atmosfére prebehli denné aj večerné súťaže. Po chvíľkovej popoludňajšej prehánke počasie prekvapujúco „držalo“ až do jednej po polnoci, ale potom sa už dážď spustil skutočne naplno.

Okrem martinskej skupiny Inoväť obohatili hudobnú produkciu aj hudobníci ako Pedro (Bratislava), Blcha (Prievidza), Kobylka, banjista Marek (Martin) a ďalší.

Otvorenie potlachu sa, ako bývalo v Martine zvykom, dialo pri tónoch piesne Perej. Na jej prednese sa podieľal aj sám autor Dolfo (banjo), úspešne sekundujúci Pedrovi a Kobylkovi. Predtým nastala zaujímavá situácia: o prednes požiadaný Kobylka mal trému hrať pieseň pred jej autorom a autor zasa pred publikom…

V porote pri večerných súťažiach zasadli miestne legendy (ale s ďalekým dosahom) Dolfo, Klinec a Lady.

Modok

A ako to videl Pedro?

Preberáme článok z Trampského spravodaja č.319 (september 2019)

foto: Iggy

Comments are closed.