Čistenie Malého Dunaja

24.4.2021 Trampské Osady Ivanské spolu s OZ Sumec zorganizovali čistenie Malého Dunaja v úseku Zálesie po tzv. „Železný most”. Odpad zbierali z vody do troch člnov a ostatní vyťahovali naplaveniny priamo do kontajnera pri „Železnom moste” (pred priehradou N. Dedinka). Po skončení brigády sa účastníci sústredili „U Včelára” na prichystanom pohostení.

Chceme poďakovať: OcÚ Ivanka za veškeré finančné zabezpečenie, organizačným dobrovoľníkom z Malinova a Bernolákova za kontajner, asi 30 brigádnikom, tým čo nám zabezpečili pohostenie… skrátka všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o túto, pre prírodu prospešnú, brigádu.

Akcia bola ukončená rozhovormi a spevom pri gitarách. Ku všetkému prispelo aj pekné počasie. Konštatujeme, že takáto akcia má svoje opodstatnenie, lebo badáme, že odpadu je o niečo menej. Aj tak pre nás je nepochopiteľné, že podaktorí si zamieňajú prírodu za zberný dvor a že to musí po nich niekto sústavne upratovať (to nehovoríme len o Malom Dunaji)… „Zálesáci” upratovali svoj úsek M. Dunaja týždeň pred nami.

Ešte raz- ĎAKUJEME

Špricek

Comments are closed.