Piesne trampských ciest

Druhý augustový víkend sa v Tekovskom múzeu v Leviciach, v priestoroch mestského hradu, konala vernisáž výstavy „Pesničky trampských ciest“. Autorom výstavy je Trampské združenie Severka, v osobe svojho člena Jaroslava „Frica“ Flídra.

Myšlienka výstavy bola iniciovaná pred niekoľkými rokmi, keď Túlavá Jackie vyslovila zámer pripomenúť si v spomienkach zúčastnených festival Ozveny ciest (Kozárovce – Tlmače), ktorý sa konal v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Zbieranie materiálov síce nemalo veľkú odozvu, ale predsa len to bol prvý stupienok, ktorý predznamenal ďalší z krokov k zachovaniu trampskej histórie na Slovensku, tentokrát sústredený na hudbu, festivaly, piesne a ich autorov.

Výstava je zameraná na predstavenie trampingu a trampskej kultúry laickej verejnosti a nekladie si za cieľ detailné zmapovanie tohto fenoménu. Nakoniec, skromné priestory by to ani neumožňovali.

Návštevníci výstavy si tak môžu pozrieť a prečítať niečo z histórie trampského hnutia, počiatkov  trampskej piesne a jej prezentácie. Najskôr v období 2. svetovej vojny na „speváckych závodoch“, neskôr na prelome 60.-70. rokoch začiatky Porty, až po festivaly, ktoré pretrvali do dnešných čias. Niektoré len slovom, iné fotkou, či dvoma. Najväčší priestor je venovaný Ozvenám ciest.

Osobitné vitríny zavedú na českú scénu a predstavia úspechy Slovákov na Porte, festivale v Horním Jelení a Mohelnickom dostavníku. Z veľkého množstva autorov a osobností trampskej hudby dostali priestor aspoň štyria.

Počas prehliadky sprevádza návštevníkov hudobný podmaz slovenských piesní tohto žánru. Trvanie výstavy v Kapitánskej budove levického hradu je do 30. 10. 2022 a návštevné hodiny sú uvedené na stránke Tekovského múzea.

Ale späť ešte k vernisáži. O hudobný úvod sa postaral Haluz svojou piesňou Slovenské vandrácke povstanie. Pár slov na privítanie povedal zástupca Tekovského múzea pán Ján Dano a potom už Frico a D’Ady oboznámili prítomných s výstavou a krokmi, ktoré k nej viedli. O hudobný predel sa dvoma piesňami postaral Modok.

Slovenské vandrácke povstanie

Skôr, ako sa prítomní odobrali k vitrínam s výstavou a stolom s občerstvením, odovzdal D’Ady ocenenia „Zlatý odznak Johna Hawkinsa“. Na základe prevzatia pozostalosti po Jozefovi Zelnerovi – Pekelníkovi pokračuje TZ Severka v udeľovaní odznaku, ktorý odovzdával Pekelník v rokoch 2006-2018. (Kompletný zoznam týchto držiteľov je na stránke TRAMPNET.)

Odznak bol udelený:

Eduardovi Mrázovi – Ďatľovi, za celoživotný prínos v oblasti trampskej hudby
Rudolfovi Ďurkovičovi – Dolfovi, za celoživotný prínos v oblasti trampskej hudby
Vladislavovi Horváthovi – Aťovi, za prínos k zachovaniu trampskej histórie
Pavlovi Ďurkovičovi – Poldolfovi, za prínos k zachovaniu trampskej histórie
Jaroslavovi Flídrovi – Fricovi, za prínos k zachovaniu trampskej histórie
Martinovi Mázorovi – Tarzanovi, in memoriam, za celoživotný prínos v oblasti propagácie trampingu

Poďakovanie za pomoc pri organizácii výstavy patrí zamestnancom Tekovského múzea a všetkým, čo poskytli materiály, fotografie, dvoj- i trojrozmerné exponáty, alebo aspoň dobrú radu a slová povzbudenia:

Andy Bábovka, T.O. Pohoda
Bludný Hobo, T.O. Anita
Čárli, T.O. Eldorádo 1945
Ďateľ, T.O. Lesní škriatkovia
FOtep , T.O. Veselý býk
Hadži, T.S.
Kremienok, skupina Rolničky
Old sherif , T.O. Čierny trojuholník
Pedro , T.O. Pohoda
Plamienka, T.S.
Rupsak, T.O. Chočská fialka
Sloník , T.O. Sitting Bull
Stonge, B.S.P.
Túlavá Jackie , T.O. Hadie údolie
Turek, T.S. Od Slanča
Vlk, T.O. Yukon
Zugo, T.O. Dunajský kormorán
členovia TZ Severka

Ďalšie exponáty pochádzajú z pozostalostí kamarátov:
Brčko, T.O. Zálesák
Dalík, T.O. Yucatan
Pekelník, T.O. Hay river
Plameň, T.O. Malí bobri
Šperhák jr., T.S.

Comments are closed.