Decembrový Tramp club

Posledný Tramp club Bratislava na Slamenej búde v r. 2022

utorok 13. decembra

Ako každý rok, decembrové stretnutie býva kvôli sviatkom vždy skôr ako posledný utorok v mesiaci a pripadlo tak na utorok druhý.

Slamka bola plná na prasknutie. Prialo sa k Vianociam, rozdávali sa PF. Kvôli kovid pauze po troch rokoch konečne prišli aj moravskí kamaráti Bufi a Tácek z T.O. Černá řeka a Sam z T.O. OLK.

Šerif Džipo ich, tak ako všetkých prítomných, privítal. Keďže v novembri nebol na slezine, dodatočne gratuloval Šperhákovi  k 93. narodeninám.

Smutnou udalosťou bol skon Helenky Majerskej – Hely  z T.O. Zálesák. Bola poslednou členkou tejto osady, založenej v r. 1940. Zahrali sme jej smútočnú pesničku.

Oslávencom bol kamarát Ludvo, ktorý dostal bábovku a spolu s muzikantami si zahral narodeninovú pesničku.

Majiteľ Slamky Robo dal pre všetkých, tak ako každý rok, uvariť vianočnú kapustnicu. Tradične bola vynikajúca, hustá, chutná a ako vždy jej bolo dosť.

Okrem osadných PF sa rozdávali aj PF 2023 Tramp clubu Bratislava. Navrhol ho Džipo a dostal ho každý z prítomných .

Na redakčnom stole bol nový – novembrový Trampský spravodaj. Na titulke, ktorá je od mája tematicky venovaná studničkám, prameňom a riečkam na Slovensku, je v tomto čísle potok Lukovka, prameniaci na severnej strane Chopka.

Napísala: Andy Bábovka (T.O. Pohoda Karlova Ves, Bratislava)

Foto: Tatanka (T.O. Starí tuláci)

Comments are closed.