Ringo (T.O. Eldorado, Dúbravka) – 65 rokov

Dátum:
Čas:

* 22. 3. 1958 Ringo (T.O. Eldorado, Dúbravka)

Comments are closed.