Jarný výšľap T.O. Eldorádo – T. O Michigan

Biele skaly – Dúbravka, 7. marec 2020

V sobotu pred deviatou ráno sa postupne stretávame pri bývalom kine v Bratislave – Dúbravke. Okolo pol desiatej  po príchode organizátorov z Bielych skál – Iča z T.O. Eldorádo a Masa s Plúcem z T.O. Michigan, nás 36 + 2 deti + jeden pes vyrážame k lesu cez Brižitskú ulicu.

Nebude to zvyčajný výšľap, dnes sa totiž dozvieme aj niečo o udalostiach, ktorými sa naše mesto a jeho okolie zapojilo do svetových udalostí spred vyše 100 rokov.

Prichádzame k prvej z dvoch infotabúľ o 1. svetovej vojne a kavernách – opevneniach vybudovaných v dôsledku vojnových udalostí. Vodník z T.O. Yukon, zástupca OZ Bunkre nás stručne oboznamuje so zaujímavou históriou vzniku týchto podzemných úkrytov:

Výstavba kaverien vypukla  v roku 1914 ako reakcia na výrazné zhoršenie politickej situácie. Tieto podzemné úkryty boli vytvorené razením do skaly či vyhĺbením, oboje robené ručne. Kaverny sa v Bratislavskom lesoparku ťahajú od Dúbravskej hlavice, cez Karlovu Ves, Železnú studienku, Kamzík až Briežky (všetko sú to časti Malých Karpát v Bratislave). Slúžili na obranu bratislavského predmostia ako forma samostatných delostreleckých postavení sústredených do oporných bodov delostreleckých kaverien. Tie boli postavené, aby bránili mesto zo všetkých strán. Budovali sa na výšinách s dobrým výhľadom. Kaverny boli svojho času budované tak, aby dokázali vzdorovať najmodernejším zbraniam doby. V roku 1916 však už úroveň delostrelectva pokročila natoľko, že by bunkre ukrytých ľudí neochránili pred zásahom. Vojensky v 1. svv. teda neboli napokon využité. Z toho dôvodu stratili svoj účel a armáda ich odovzdala pôvodným vlastníkom pozemkov. Neskôr v 2. svv. tieto dúbravské kaverny slúžili na úkryt obyvateľov a v karloveských kavernách na Dlhých dieloch a nad Juventou sídlila nemecká armáda.

Znovusprístupnené sú niektoré z nich vďaka nadšencom – členom OZ Bunkre a ich kamarátom. Podobne – tak ako ich predchodcovia, museli storočím zasypané a zarastené kaverny znovu ručne svojpomocne odkopávať, vyčistiť a sprístupniť. Vodník nám dve kaverny, chránené mrežou, otvoril. Mohli sme tak vojsť dnu najprv vybetónovanou prístupovou chodbou a potom jaskynnou chodbou do tmavých priestorov. Podobne to bolo aj v ďalšej kaverne, v ktorej boli vystavené predmety, nájdené počas výkopových prác.

Od kaverien lesom stúpame ďalej. Rastú snežienky, na niektorých miestach už medvedí cesnak, ktorému mnohí neodolávame, cestu nám skríži salamandra škvrnitá.

Napokon prichádzame na jedno z najkrajších miest spojených s trampingom – Biele skaly. Trampi toto miesto navštevujú mnohé desaťročia a svojou prirodzenou krásou učarovalo už niekoľkým generáciám – najmä skautom a trampom. V súčasnosti je domovským flekom trampských osád T.O. Eldorádo Dúbravka (zal. 1973)  a T.O. Michigan (zal. 1981).

Rozhorel sa oheň, vytiahli sa zásoby jedla a pitiva, muzikanti vybalili nástroje a začala zábava. K spoluosadníkom z Eldoráda sa pridáva Beruška a aj s Ičom a Michigancami nám s Pedrom oznamujú, že majú kúpených vyše 20 lístkov na Pekaringo, ktoré vystúpi v sále Lucerny v Prahe. Bude to v októbri na koncerte pri príležitosti 100. výročia trampskej piesne. Podpora ďalších kamarátov na veľkom koncertnom podujatí nás poteší a bude to aj veľká podpora kapely na slávnom pražskom pódiu.

Pri príchode na Biele skaly si nemožno nevšimnúť totemy stojace pod skalnou stenou. Je ich sedem (na fotke v záhlaví článku sprava):
Totem T.O. Estacado, dva majestátne totemy zo 17. slovensko-českého potlachu (r. 2010) v Lozorne, medzi nimi je menší, starší totem – 10. výročie T.O. Michigan, ďalej totem T.O. Eldorádo Dúbravka, totem z 23. slovensko-českého potlachu v Závode (r. 2016) a napokon totem z 25. slovensko-českého potlachu na Bukovej (2018). Všetky totemy sú z dielne bratov Masa a Plúceho z T.O. Michigan, nátery a farby robil Ringo, šerif T.O. Eldorádo Dúbravka.

Po pár hodinách sa postupne lúčime s krásnym miestom a presúvame sa do Dúbravky – reštaurácia Hurikán. V nej organizátori  zabezpečili a čiastočne zasponzorovali chutné jedlo, ktorého bolo dostatok pre vyše polstovku ľudí, ktorí sme sa tam postupne zišli. K dobrej nálade prispela aj hudba. Zahrali gitaristi Charlie, Gombík, Motýl, Plutva a Pedro  so svojím basákom Ringom z Pekaringa. Päť hodinový hudobný kolotoč skončili po deviatej večer, zábava však pokračovala – ako to už tradične býva, do rána.

Chlapci organizátori, patrí Vám poďakovanie za vydarenú akciu.

Andy Bábovka (T.O. Pohoda Karlova Ves, Bratislava)
info: kaverny – Vodník; totemy – Maso a Plúce
foto: Špricek, Dandy, Dakota, Vlčica, Andy Bábovka, Pedro 

Comments are closed.