60 T.O. Rychlý blesk (Lanžhot)

Křenová, 24.7. 2021
60. výročie založenia T.O. Rychlý blesk

Kamaráti sa schádzali na potlachovisko T.O. Rychlý blesk v Lanžhote už od piatka, podaktorí aj skôr. Vítal ich vzorne nachystaný flek. Kto tam bol tak vie, že je to súkromný pozemok a k nemu patrí tiež rybník. Je tam aj
maringotka s priľahlými prístreškami. Na veľkej, pokosenej lúke sa dá stanovať, športovať a vedľa v rybníku kúpať.
O jedlo a chladené občerstvenie bolo super postarané. Trampské súťaže neboli, ale namiesto toho sa prítomní kamaráti zabávali pri speve a rozprávaní sa, prezeraní množstva osadných kroník a knižiek.  Sobotňajší slávnostný oheň zapálili  štyria fakľonosiči. Tak ako je to v Lanžhote tradíciou – dvaja z Čiech a dvaja zo Slovenska: Ucháň z T.O. Luha, Bufi T.O. Černá řeka, Marta z Norinbergu (rodáčka z Malaciek) a Aňa z Malaciek. Po chvíľke ticha za mŕtvych kamarátov šerif osady Hriboš predniesol slávnostnú privítaciu reč. Nezabudol prítomných oboznámiť v krátkosti o histórii osady.

Potom sa hudobníci striedali pod vlajkovým stožiarom vo svojej hudobnej prezentácii, za čo obdržali účastnícke upomienky. Asi 150 kamarátov z rôznych častí Českej a Slovenskej republiky obdržalo potlachové spomienkové visačky. Po tejto oficialite sa muzikanti spojili a začala mnohonástrojová hudobná prezentácia a zábava do neskorej noci, podobne ako tomu bolo aj v piatok. Aj počasie prialo tomuto potlachu, trochu spŕchlo, ale to vôbec nevadilo.

Rozchádzali sme sa s pocitom dobre prežitého potlachu a s plno zážitkami.  Jednoducho vieme, že Hriboš ten to VIE alebo UMÍ a patrí mu veľká vďaka.

Špricek

Foto: Džipo & Špricek

Comments are closed.