Šperhák – Ladislav Petrík

Dátum:
Čas:

Ing. Ladislav “Šperhák” Petrík (T.O Veselí samotári)
* 6. 11. 1929 – † 17.7.2023

Bol predstaviteľom toho najlepšieho z generácie chlapcov, ktorá začínala trampovať ešte počas vojnových rokov a o niečo neskôr začala objavovať krásy Veľkej rieky –  Dunaja. Tá ho teraz symbolicky navždy odnáša z tohto sveta, kde prežil plnohodnotný, statočný a krásny život v kruhu rodiny a priateľov.
Šperhák, už Ťa tam, na tom druhom brehu, z ktorého sa nedá vrátiť, kamaráti čakajú.

S úctou a vďakou, že som Ťa poznala, v mene svojom a všetkých, ktorí sme Ťa mali radi a vážili si Ťa, posielam posledné AHOJ!

Andrea “Andy Bábovka” Benčová

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 2.8. o 12.30 v bratislavskom krematóriu.

Slová na rozlúčku povedala aj Andy Bábovka. Na požiadanie Šperhákovej dcéry Katky na pohrebe predniesla Posledné AHOJ za trampov.

* * *

Šperhák počas svojho života spoznal mnohé miesta. Celé USA prešiel ako závozník na kamióne, roky pôsobil v Prahe. Trampom sa stal ako mladý chlapec, filozofia trampingu ho sprevádzala celý život a trampingu je naďalej verný. Keď bolo treba, podal pomocnú ruku mladým, začínajúcim trampom. Jeho život, veselá a kamarátska povaha, úprimnosť a skromnosť je vzorom pre trampov a nielen pre nich. Od mladosti bol členom osady Veselí samotári.

Známymi boli aj jeho mladší bratia Hasák a Vrták.

Šperhákovo  srdce si získalo aj vodáctvo a najmä Veľká rieka – ako prvá generácia trampov na Slovensku nazvala Dunaj. Začiatkom 60. rokov minulého storočia s kamarátmi zo známych bratislavských osád postavili lodenicu pod patronátom závodu Figaro, ako to bolo vtedy zvykom. Bolo to kúsok od ľavého brehu Dunaja pri bývalej Micherovej zátoke. Všetko si však zadovážili a postavili sami. Lodenica Kormorán je stále aktívna, samozrejme vďaka mladším nasledovníkom. Šperhák bol jej členom neustále. Neďaleko lodenice si postavil chatku.

Šperhák svojimi spomienkami prispel k informáciám o histórii trampingu u nás. Venoval množstvo vecí, písomností, časopisov súvisiacich s jeho trampským a Vrtákovým dobrodružným životom pre trampské múzeum. V roku 2000 mu bolo udelené ocenenie Hawkinsova placka.

Pravidelne sa zúčastňoval stretnutí Tramp clubu Bratislava, pri ktorého zrode – ešte v čase Old boys stretnutí, stál. Vlastní všetky čísla Trampského spravodaja – mesačníka TCB, od roku jeho vzniku – 1992. Taktiež sme ho stretávali takmer každú stredu na slezinách v Drevenej dedine v Bratislave. Donedávna nevynechal ani účasť na slovensko-českých a česko-slovenských potlachoch, kde býval najstarším, ale aktívnym účastníkom potlachu. Pricestoval, postavil stan, strávil čas s kamarátmi pri ohni a hudbe.

Poslednýkrát sme sa ním mnohí v dobrej nálade stretli na júnovom Tramp clube Bratislava.

Šperhák bol a zostáva svojim postojom k životu, kamarátstvom a láskou k prírode vzorom pre mladších – a to nielen trampov.

Napísala v Trampskom spravodaji z novembra 2021 pri príležitosti Šperhákových 92. narodenín a aktuálne doplnila: Andy Bábovka

oslava 93. narodenín, Tramp club november 2022 – Šperhák spieva sólo pieseň Montgomery

Foto: Džipo, Tatanka, Jašter
Archív: Jucky, Šperhák
Video: Andy Bábovka

Comments are closed.