Stanley (T.O. Eldorádo) – 90 rokov

Dátum:
Čas:

* 19. 2. 1934, Stanley (T.O. Eldorádo, Bratislava 1945)

Ako malý chlapec bol členom skautingu. So svojím oddielom a jeho vodcom, Šaňom Cúcorom, spoznával kamarátstvo, krásy malokarpatskej prírody a umenie v nej prežiť.
Po zákaze skautingu a uväznení vodcu počas 2. svetovej vojny sa pridal k osade Eldorádo ako mladší brat Kavky,  manželky Čárliho, ktorý je spoluzakladateľom osady v r. 1945. Členom osady sa stal v r. 1946.
V októbri 2012 bol zvolený za šerifa osady Eldorádo.

 

Stanley a 6. oddiel skautov s vodcom v Malých Karpatoch (archív Luby) Stanley 3. sprava; 6. odd. v strede vodca Šaňo Cúcor, skautská klubovňa 1944 (archív Luby)

Je členom Tramp clubu Bratislava.
Pokiaľ mu zdravie prialo, často chodil do prírody, navštevoval trampské osady na Granade a Savane, zúčastňoval sa na výročných ohňoch osád Askalona, Pohoda, Polnočný jazdec, na trampských hraniach kapely Pekaringo.
Stanley sa zúčastnil aj stretnutí skautského zboru 113. Modré hory z Bratislavy – Petržalky, kde mladých skautov obohatil o spomienky z čias jeho skautskej mladosti, v ktorej spoznal aj Lady Badel-Powel, manželku zakladateľa skautingu počas jej návštevy v povojnovej Bratislave.

Pubo a Stanley, Tramp club na Slamenej búde Stanley druhý zľava na osade Pohoda Stanley a Pubo z T.O. Eldorádo 1945

V súčasnosti mu zdravie nedovoľuje tak často chodiť do prírody, ani  medzi kamarátov na Tramp club. O ich stretnutiach a činnosti je pravidelne informovaný odoberaním Trampského spravodaja – klubového časopisu Tramp clubu Bratislava.

Stanley zapaľuje výročný oheň T.O. Pohoda

Stanley zapaľuje výročný oheň T.O. Pohoda

Napísala: Andy Bábovka, január 2022
Foto: ahojahoj.szm.com, Luby, Kiri, Džipo

Comments are closed.